Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

V polských Katovicích skončil po dvou týdnech jednání summit OSN o změně klimatu. Výsledkem je návrh relativně účinných, byť neúplných pravidel pro naplňování Pařížské dohody. Máme tedy vesměs všechno vybavení na cestu k postupnému snížení emisí skleníkových plynů až k nule, ale shoda na tom, jakým tempem vyrazíme, zatím vázne.

Pokud bychom se na cestu měli vydat podle dosavadních plánů na omezování exhalací, byla by to spíš poklidná procházka s mnoha přestávkami. A to na splnění požadavků Pařížské dohody zdaleka nestačí. Když všechny státy sníží emise tak, jak v Paříži slíbily, průměrná teplota planety stoupne zhruba o 3 stupně Celsia (oproti úrovni před průmyslovou revolucí), tj. na dvojnásobek pařížského cíle. Jižní Španělsko by při takové míře oteplení vypadalo jako Sahara, desítky milionů lidí (zejména v Africe a jihovýchodní Asii) by sváděly čím dál obtížnější bitvu o přežití, záplavy způsobené přívalovými dešti ohrozí 100 až 200 milionů lidí, další desítky milionů bude ohrožovat stoupající hladina moře. Takto varovali na konferenci v Katovicích přední klimatologové H. J. Schellnhuber a Richard Betts.

Ani důrazná doporučení vědců shrnutá v poslední zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu o oteplení o 1,5 stupně Celsia však neposunula jednání výrazně vpřed: chybí jasný souhlas všech, že nejpozději do dvou let se z vycházkového tempa stane rychlý pochod, v případě bohatých průmyslových zemí pak rovnou běh. Abychom zabránili nejvážnějším dopadům klimatické změny, musejí globální emise skleníkových plynů alespoň od roku 2020 začít klesat a o dekádu později by měly být o více než polovinu nižší než dnes. Podle projekcí UNEP mají ovšem emise naopak růst nejméně do roku 2030. Evropská unie sice v Katovicích podpořila koalici ambiciózních států, ale plán na důraznější omezení evropských emisí není ani měsíc starý a členské státy ho teprve musí schválit.

Zrychlení tempa evropské klimatické politiky do roku 2030 nebude jednoduchá záležitost už vzhledem k tomu, že nedávno přijatá opatření stačí jen na „procházku“. Podobně je na tom klimatická politika ČR, které chybí zejména konkrétní plán, jak postupně, nejdéle však do roku 2030, odstavit všechny uhelné elektárny. Ministr Brabec by s tímto požadavkem měl přijít, až bude vláda po Novém roce jednat o integrovaném energeticko-klimatickém plánu pro příští desetiletí. Dostál by tím své vlastní výzvě - že nová zpráva IPCC vyžaduje urgentní reakci - jíž apeloval na delegáty a delegátky v Katovicích.

Klára Sutlovičová, Glopolis

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla