Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Uspořádat mezinárodní konferenci o změně klimatu v srdci uhelného byznysu a v ročním období, kdy nejvíc hrozí smog, je možná jen shoda různých okolností. Postavit se do čela globální snahy o dodržení závazků z Pařížské dohody a přitom vytrvale odmítat zamést si před vlastním prahem je přinejmenším nediplomatické. Prosazovat v zemi s osmdesátiprocentní závislostí na uhlí při výrobě elektřiny sázení stromů jako hlavní odpověď na nutnost snížit emise je už poněkud trapné. Zdá se, že Polsko, hostitel prosincového klimatického summitu OSN v Katowicích, dělá všechno pro to, aby z konference nevzešly jakékoli nové ambice.

Delegáti přitom budou mít na stole čerstvou zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), kterou si sami objednali a která důrazně upozorňuje, že zastavení nárůstu průměrné globální teploty na úrovni 1,5 °C oproti předprůmyslové době vyžaduje radikální snížení emisí skleníkových plynů už před rokem 2030. Úkolem jednání v Katowicích pak není nic menšího než ve světle těchto nových vědeckých informací přehodnotit dosavadní nedostatečné plány na redukci emisí a dohodnout  se, jak budou v nejbližší době zpřísněny. Nicméně Evropská unie nebude mít na summitu co nabídnout: veškeré zmínky o potřebě upravit evropský emisní závazek byly – i kvůli nátlaku Polska – z pozice vyškrtnuty (nutno poznamenat, že návrh nepodpořil ani český ministr životního prostředí).

Na konferenci se bude také řešit, jak by měly vypadat dlouhodobé strategie snižování emisí, které mají jednotlivé státy vypracovat do roku 2020. Pokud mají být v souladu se závěry nové zprávy IPCC, znamená to, že by výsledkem společného úsilí měla být čistá nula v polovině tohoto století. Jinými slovy, že veškeré zbývající emise, které vyprodukujeme, budou z atmosféry odčerpány buď pomocí přírodních či technických opatření. Evropská komise na novelizaci strategie EU už pracuje a hodlá ji zveřejnit ještě před začátkem summitu. Podle dosud známých informací ale takový scénář redukce emisí, který by respektoval doporučení vědců, zatím chybí.

Až konferenční centrum v Katowicích zahalí dým z nedalekých uhelných elektráren, možná delegáty pohled do propagačních brožur o krásách polských lesů osvěží. Prosazovat zalesňování jako adekvátní řešení problému s emisemi má ale jen odvést pozornost. Jistě, i zpráva IPCC se stromy a dalšími způsoby ukládání uhlíku počítá. Výslovně uvádí, že bez toho to nepůjde. Zároveň však varuje, že zalesňování a biomasa cíleně pěstovaná pro energetické využití může mít vážné dopady na zemědělství, produkci potravin nebo biodiverzitu, mimo jiné kvůli omezenému prostoru, který pro tyto účely můžeme zabrat. A jedním dechem dodává, že dilema ohledně budoucího využití území by dost pomohlo vyřešit, pokud co nejrychleji snížíme emise.

Klára Sutlovičová, Glopolis

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla