Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Evropská komise dne 2. května zveřejnila návrh příštího rozpočtu EU a zahájila tak debatu o pravidlech a prioritách pro budoucí kolo přerozdělování evropských fondů. Podle Komise mají být klimatická opatření jednou k hlavních priorit rozpočtu pro období 2021 – 2027.

Pro současný rozpočet pro období let 2014 – 2020 platí, že 20 procent výdajů napříč všemi programy má být využito na klimatická opatření. Dle nového návrhu to má do budoucna být 25 procent. V takovém případě by během let 2021 – 2027 šlo na klimatická opatření celkem 320 miliard euro.

Zatímco je pozitivní, že podíl na klimatická opatření má narůst, není jasné, jakým způsobem má být 25% podílu napříč všemi programy dosaženo nebo zda se bude rozlišovat mezi mitigací a adaptací. V současném rozpočtu šla ze 20% podílu velká část právě na adaptační opatření.

“Klíčové je, aby příští rozpočet EU napomohl podstatným způsobem k energetické transformaci, a to zejména v méně bohatých státech EU. To znamená, že na klimatická opatření, tedy energetickou efektivitu, obnovitelné zdroje a dekarbonizaci průmyslu a dopravy musí jít alespoň 40 % rozpočtu. Zástupci České republiky by měli podpořit francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který právě po takovém 40% závazku volá.“ komentuje Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku.

Jako důsledek výpadku na straně příjmů vlivem odchodu Velké Británie z EU se má objem společné zemědělské politiky se snížit o 5 procent, zatímco objem kohezních fondů o 7 procent. Alokace prostředků z kohezního fondu se má i nadále řídit především kritériem HDP na obyvatele, ovšem  i další aspekty jako např. nezaměstnanost, klimatická změna nebo příjem uprchlíků mají hrát svou roli.

Komise dále navrhuje snížit počet programů tím, že jich celou řadu sdruží. Například současný EFSI a jemu podobné programy budou sloučeny do jediného investičního fondu s názvem InvestEU.
Návrh bohužel neříká nic o vyloučení investic do fosilních paliv. Akcentuje naplňování Rozvojových cílů tisíciletí, ovšem Pařížskou klimatickou dohodu zmiňuje pouze ve spojení s výdaji na klimatická opatření.

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla