Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Přesně rok po vstupu Pařížské dohody o ochraně klimatu v platnost se přes vyčerpávající obstrukce několika poslanců stane 4. listopadu jejím formálním členem také Česká republika. Bezprostředně poté začne v německém Bonnu pod vedením malého ostrovního státu Fidži další kolo mezinárodních jednání OSN, s hlavním úkolem připravit pravidla pro naplňování dohody. Podle schváleného harmonogramu mají být hotová příští rok.

Delegáty čeká řada technických jednání o tom, jakým způsobem se bude kontrolovat, že státy v ochraně klimatu skutečně postupují tak, jak slíbily. Jako základ mohou posloužit existující ustanovení, bude je ale třeba zpřísnit a zaručit jejich vynutitelnost. Střet pravděpodobně nastane ohledně množství požadovaných informací od rozvojových a průmyslových zemí. Fidži by jako předsednický stát mělo zajistit, že výsledný návrh pravidel bude vyvážený a s jasně definovanými možnostmi pro další kola vyjednávání v příštím roce.

Důležitá bude také shoda na rozsahu a formě pravidelných revizí plnění závazků. Toto hodnocení má podle dohody z Paříže proběhnout každých pět let. S využitím dostupných informací od jednotlivých států (např. o snižování emisí, využití čistých technologií a možnostech dalšího omezování znečištění) a nových vědeckých poznatků o změně klimatu má posoudit, zda se daří naplňovat hlavní cíl smlouvy, jímž je udržet globální oteplení co nejníže pod 2 stupni Celsia. První revize, něco jako testovací kolo, bude už příští rok na konferenci v Polsku. Letos proto bude nutné dohodnout, jak bude probíhat a na co se státy mají připravit.

Ožehavým problémem je tradičně financování opatření na ochranu klimatu a adaptace, zejména zajištění potřebné výše bohatými státy. Odsouhlasená suma je zatím 100 miliard dolarů ročně s tím, že do budoucna by se měla stále zvyšovat. Na klimatickém účtu je ale zhruba desetina této částky a především země nejvíce postižené změnou klimatu očekávají jasnější představu o dostupnosti a zdrojích prostředků na adaptace. Vzhledem ke zranitelnosti Fidži bude nepochybně otevřena i otázka tzv. ztrát a škod. Jde o speciální finanční mechanismus, který má pomoci extrémně ohroženým zemím třeba s pojištěním nebo rekonstrukcí po živelní pohromě související se změnou klimatu. Pro řadu donorů jsou ovšem podobné přímé kompenzace stále nepřijatelné, pokrok v této agendě bude tedy spíše minimální.

Klára Sutlovičová, Glopolis

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla