Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Před necelými dvěma lety se na summitu OSN v Paříži 194 států zavázalo spolupracovat na ochraně klimatu. Rovněž se dohodly na 17 cílech trvale udržitelného rozvoje, které chtějí splnit do roku konce příští dekády. Společná dohoda byla ovšem ta nejlehčí část, teď musí jednotlivé státy i mezinárodní společenství dokázat, že to myslí vážně.

Správné načasovaní je klíčové a přijít pozdě může znamenat průšvih. Díky Pařížské dohodě se mezinárodní společenství konečně vydalo správným směrem, ale podle expertů bychom měli přidat do kroku. Právě na to apeluje nové video a hashtag #2020DontBeLate, které se začaly šířit po sociálních sítích spolu s odkazem na kampaň Mission2020. Za kampaní stojí nejen odborníci, ale také Lord Stern nebo bývalá šéfka Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jiné známé osobnosti.

Ve zprávě „2020: bod obratu pro klima“ naznačili odborníci společnou misi pro všechny, kterou musíme splnit už do roku 2020, pokud chceme dosáhnout cílů Pařížské dohody. Mise má 6 kritických milníků: 1.  Obnovitelné zdroje se musí stát hlavním novým zdrojem elektřiny namísto fosilních paliv. 2. Nová auta a veřejná doprava ve velkých městech musí být bezemisní. 3. Místo masivního odlesňovaní je třeba o půdu pečovat a zemědělství musí přejít na šetrné způsoby hospodaření. 4. Těžký průmysl, včetně výroby železa, oceli, cementu nebo chemikálií, ale i těžba ropy a zemního plynu, se musí podílet na snížení emisí v souladu s Pařížskou dohodou. 5. Města a státy musí zavést nová opatření, aby do poloviny století byly bezemisní. 6. Do ochrany klimatu je třeba celosvětově investovat přes bilion dolarů ročně a všechny finanční instituce se na tom postupně budou podílet. Mise, kterou máme splnit v průběhu příštích tří let, se zdá být hodně náročná, ale jak zní slogan celé kampaně: „Je to nevyhnutelné. Je to žádoucí. Je to dosažitelné.“

Pokud „přijdeme pozdě“ a tuto misi nestihneme splnit, tak se nám nepodaří udržet oteplení planety v rozmezí 1,5 až 2 stupně Celzia, jak požaduje Pařížská dohoda. Dopady klimatických změn se už dnes projevují všude ve světě – tání v Arktidě, sucho a hlad v Africe, úbytek biodiverzity, extrémní počasí,... Přesto někteří politici tvrdí, že je Pařížská dohoda zcela zbytečná nebo dokonce škodlivá. Hrstka českých poslanců nekonečnými obstrukcemi brání její ratifikaci v parlamentu. Naštěstí ani případným samotným zablokováním ratifikace v ČR nemohou zvrátit trend globální a evropské ekonomiky. Jen doufejme, že tempo bude dost rychlé.

#2020DontBeLate, Klára Sutlovičová, Glopolis
Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla