Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Hodina Země, celosvětový happening upozorňující na problémy spojené se změnou klimatu, oslaví svůj desátý ročník. Letos se akce koná v sobotu 25. března od 20:30 hodin. Symbol zhasnutí světel má přitáhnout pozornost k věcem, které klimatické změny způsobují, a připomenout, že řešení je na každém z nás.

Pařížská dohoda, která má vést k omezení emisí CO2 na národní úrovni, již nabyla celosvětové platnosti a v tuto chvíli prochází schválením také v českém parlamentu. Oslovte své poslance s výzvou k přijetí této dohody, čímž se ČR zařadí mezí ostatní země, které si uvědomují svůj příspěvek ke globálním změnám klimatu. Podpořte svou obec v přijímání chytrých energetických řešení či šetrném nakládání s dešťovou vodou. Snižujte svou uhlíkovou stopu i jako jednotlivci.

Tradičně se do akce zapojují velká a menší města, obce i jednotlivé památky. Zhasnutí dominant či veřejného osvětlení je signálem, že klimatická změna nás zajímá a jsme připraveni se podílet na jejím zmírňování. Jednotlivec sám změny klimatu nezmění, společně ale můžeme dokázat mnoho. Na symbolickou akci zhasnutí by měly navázat konkrétní kroky, které budou klimatickým změnám předcházet a mírnit jejich dopady.

Přidejte se k Hodině Země jako firma či jednotlivec, uspořádejte osvětovou akci pro veřejnost a propagujte ji na www.hodinazeme.cz. Připojte svůj klimatický závazek a inspirujte ostatní, co mohou pro planetu udělat. Loni se v České republice k akci připojilo na 150 měst, obcí, památek a dalších subjektů. Na celém světě to bylo na 12 000 památek ze 178 zemí. Registrujte se i vy v přihlašovacím formuláři http://www.veronica.cz/hodinazeme/pridejte-se.

Aktuality z klimatického dění a další možnosti zapojení se do Hodiny Země najdou zájemci též na facebookovém profilu https://cs-cz.facebook.com/hodinazemecr/ nebo na twitterovém účtu https://twitter.com/hodinazeme.

Radka Matějíčková, Ekologický institut VeronicaProjekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla