Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Systém emisního obchodování (EU ETS) má před sebou nové výzvy: má pomoci Evropské unii naplnit klimatický cíl pro rok 2030 a současně zajistit přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku tak, aby EU dodržela závazky sjednané na klimatické konferenci v Paříži. Zákonodárci proto nestojí před jednoduchým úkolem.

Evropská komise zveřejnila návrh reformy již v červenci 2015. Po více jak 18 měsících vyjednávání přijali v únoru tohoto roku svou pozici jak europoslanci, tak ministři životního prostředí.  Právě pozice ministrů znamená částečný průlom v dosavadních vyjednáváních. Ač pokusů o důkladnou reformu systému EU ETS již bylo několik, zřejmě až rekordně nízká cena povolenek spolu s rekordně vysokým přebytkem povolenek, vedly ministry k tomu, že poprvé podpořili trvalé odstranění části povolenek ze systému.

Když při zahájení jednání ministrů životního prostředí dne 28. února 2017 nizozemská ministryně prohlásila, že stávající návrh reformy EU ETS není v souladu s pařížskou dohodou a proto jej nemůže podpořit, bylo jasné, že se blýská na zajímavý výsledek. Po usilovném celodenním vyjednávání se většina ministrů shodla na kompromisu, který mimo jiné pomohla dojednat česká delegace.

Ministři navrhují, aby se z rezevy pro stabilizaci trhu každý rok zrušilo množství povolenek, které přesáhne počet povolenek prodaných v aukci předcházející rok. Ministři současně podporují rychlejší tempo, kterým budou nadbytečné povolenky přesouvány z trhu do Rezervy. Poprvé od spuštění systému EU ETS (2005) došlo k tak potřebnému provázání množství skutečných emisí s množstvím nadbytečných povolenek, které se zruší.

Očekává se, že během let 2021 až 2030 by mohlo dojít ke zrušení 3 miliard povolenek, což přibližně odpovídá objemu emisí zahrnutých pod EU ETS za dva roky. To by mělo pozitivní vliv na cenu povolenek i vyslalo signál investorům, že je výhodnější investovat do snižování emisí.

Problém, který však současné návrhy neřeší, je rozdávání povolenek zdarma. Úspěch systému emisního obchodování spočívá v uplatnění principu znečišťovatel platí. Avšak když znečišťovatel dostane povolenky zdarma, tak za znečištění neplatí, nýbrž dostává zaplaceno. A za co přesně? Za to, aby neodešel podnikat za hranice EU. Nejedna studie však ukázala, že takové riziko je velmi malé. The London School of Economics uvádí, že riziko přesunu evropského průmyslu za hranice EU v důsledku dalších klimatických politik je „velmi malé“. I pokud by se všechny povolenky prodávaly v aukcích a cena uhlíku by vzrostla desetinásobně, objem vývozu by klesl o pouhé 0,5 % a objem dovozu se navýšil o 0,07 %.

Právě částečná izolace průmyslu od vlivu ceny uhlíku je jednou z příčin, proč – na rozdíl od energetického sektoru – průmysl snižuje emise velmi pomalu. Za poslední čtyři roky klesaly emise zahrnuté v EU ETS průměrným tempem 3 % ročně. Z toho ovšem emise energetického sektoru klesly o přibližně 4,5 % ročně, zatímco emise průmyslu jen o 0,7 % ročně.

Prodej povolenek prostřednictvím aukcí je nejspravedlivějším a nákladově nejefektivnějším způsobem distribuce povolenek. Povolenky zdarma jsou naopak nepřímou dotací. Skutečnost ukázala, že část podniků náklady na povolenky přenesla na spotřebitele a tak na nich vydělala. Pokud se cena povolenek v následujících letech zvýší, pak budou dotace některým průmyslovým odvětvím ještě štědřejší.

Nutno dodat, že i přes některé pozitivní kroky je současná podoba reformy nedostatečná. Během  dalších vyjednávání by měli zákonodárci přijmout opatření, která budou garantovat přechod  na nízkouhlíkovou ekonomiku během následujících desetiletí. Jedním z nich by mělo být nastavení nového počátečního bodu, od kterého se bude snižování emisí po roce 2021 počítat, a to podle aktuálních emisí, ne několik let starého odhadu. To, že si občané EU ambicióznější klimatickou politiku přejí, dali najevo prostřednictvím petice s více jak sto tisíci podpisy.

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku
Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla