Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Necelý rok po uzavření Pařížské dohody stále trvá celosvětová vůle zvládnout změnu klimatu. Důkazem je nejen to, že ratifikační procesy byly nebývale rychlé a dohoda od 4. listopadu již globálně platí. Na klimatickém summitu OSN v Marakéši bylo také představeno mnoho nových projektů na snížení emisí a 47 států zveřejnilo záměr zajistit 100 % energie z obnovitelných zdrojů. Globální emisní inventura ukazuje, že emise oxidu uhličitého z energetiky se již třetí rok drží na stejné výši, což dává naději, že energetická transformace je na dobré cestě. Nicméně planeta se dál otepluje rekordním tempem a rok 2016 nebude výjimkou.

Konference v Paříži minulý rok byla unikátní. Politici rozhodli a stanovili silné cíle. Jednání v Maroku byla převážně technická – začala se připravovat nová pravidla a procesy, které Pařížskou smlouvu umožní splnit. Tato pravidla mají být hotová do roku 2018. Do té doby má být jasné, jakým způsobem se bude kontrolovat, že státy snižují emise tak, jak v Paříži slíbily. Také nejpozději do dvou let se určí, kdo a v jaké výši má pomoci s dlouhodobým financováním adaptace na změnu klimatu v nejvíce postižených zemích.

Globální spolupráce na ochraně klimatu pokračuje, bez ohledu na výsledek prezidentských voleb v USA. Ačkoli jsou konkrétní závěry dvoutýdenního summitu v Marakéši skromné, ve zmíněných klíčových otázkách se podařilo dojednat posun.  Čas na přípravu nezbytných pravidel a posílení smlouvy je však omezený. Jak vyčíslila zpráva programu OSN pro životní prostředí (UNEP) zveřejněná 3. listopadu 2016, podle dosavadních trendů by globální emise skleníkových plynů měly být v roce 2030 zhruba 54 až 56 gigatun. Splnění Pařížské smlouvy ale vyžaduje, aby byly maximálně 42 gigatun. Pro představu – veškerá doprava v Evropské unii ročně způsobí asi jednu gigatunu těchto emisí.

Klára Sutlovičová, Glopolis
Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla