Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Využívání palmového oleje čelí dlouholeté kritice, která v posledních měsících kulminovala zejména bojkotem potravinářských výrobků. Nicméně setrvalý problém představuje využívání palmového oleje v dopravě, kde se používá jako příměs do bionafty.

Podle nevládní organizace Transport nad Environment končí v Evropě téměř polovina dováženého palmového oleje v nádržích osobních a nákladních automobilů. Tato data vycházejí ze studie evropské asociace výrobců rostlinného oleje Fediol. Ta se sice po zveřejnění ohradila, že informace byla jen odhadem a pouze interním výpočtem, nicméně Fediol i tak oficiálně potvrzuje téměř trojnásobný růst spotřeby palmového oleje využívaného jako součást biopaliv v posledních pěti letech. Pokles podílu řepky jako hlavní složky podílu bionafty právě ve prospěch palmového oleje a recyklovaného rostlinného oleje potvrzují i další statistiky.

Celkový růst bionafty o 34 % od roku 2010 tak z podstatné části připadá na dovoz palmového oleje do zemí Evropské unie. Kvůli tomu je konečné využívání zelené nafty celkově horší z hlediska dopadu na změnu klimatu než tradiční nafta.

Podle dřívější studie vypracované pro Evropskou komisi je dopad biopaliv s podílem palmového oleje na klima třikrát horší, než dopad klasické ropy. Důvodem je ničení původních lesních porostů, které ustupují palmovým plantážím a vysušování mokřadů v Jihovýchodní Asii, Jižní Americe a Africe.

Podle dat se spotřeba palmového oleje pro evropské automobily zvýšila mezi lety 2010 a 2014 třikrát až šestkrát. Evropský hlad po biopalivech je tak z podstatné části sycený dovozem paliva, které stojí za ničení původních pralesů. Vedle toho ale zvyšuje i emise z dopravy, nezvyšuje energetickou nezávislost Evropy, ani nepřináší nové příležitosti v pěstování energetických plodin pro evropské zemědělce.

Ve stejném časovém období využívání palmového oleje mimo energetický průmysl, tedy zejména v potravinách, kosmetice nebo jako potrava pro zvířata, kleslo až o jednu třetinu. V roce 2014 se dovážený palmový olej využíval z 60 % v dopravě, výrobě elektřiny a vytápění. V nádržích aut skončilo zhruba 3,5 miliardy litrů palmového oleje.

Využívání biopaliv tzv. první generace, tedy těch, které konkurují potravinářské výrobě, by mělo pomalu skončit. Evropská komise aktuálně pracuje na revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie, která počítá s maximálním podílem sedm procent pro biopaliva první generace započítávaných do celkové cíle desetiprocentního podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě v roce 2020.

Hugo Charvát, Centrum pro dopravu a energetiku
Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla