Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni. K tomu, abychom své odhodlání dali najevo slouží akce Hodina Země. Letos se koná 19. března od 20:30. Symbolickým zhasnutím dominant ve městech či částí osvětlení v menších sídlech, památek, firem i bytů dáváme najevo, že o velkém problému, kterým je změna klimatu, nejen víme, ale na jeho řešení se chceme aktivně podílet.

Jako jednotlivci změnu klimatu odvrátit nedokážeme. Musíme se spojit, jak na úrovni jednotlivých obcí nebo měst a hledat řešení, jak naše domovy ochránit před extrémy počasí a jak snížit emise skleníkových plynů, které jsou příčinou změny klimatu. Svůj díl musí splnit i stát. Česká republika se na podzim roku 2015 aktivně zapojila do přípravy nové mezinárodní dohody o ochraně klimatu v Paříži. Poprvé v dějinách smlouva zavazuje průmyslové i rozvojové země, aby skutečně začaly chránit společné klima. Zároveň ale bohaté země musí přispět na to pomoc nejchudším regionům světa odvracet tvrdé dopady změny klimatu.

Právě teď nastal čas, aby se i Česko začalo měnit, pokud chceme skutečně udržet oteplování planety v alespoň relativně bezpečných mantinelech. V České republice se k akci Hodina Země pravidelně připojuje více než 150 měst a obcí, desítky firem a tisíce jednotlivců. Loni se do tmy ponořilo například Velké náměstí v Hradci Králové, osvětlení chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře nebo sportovní stadiony v Ústí nad Labem. Přidejte se k Hodině Země na http://www.veronica.cz/hodinazeme/pridejte-se.

Další možnosti zapojení se do Hodiny Země najdou zájemci na webu hodinazeme.cz, na facebookovém profilu https://cs-cz.facebook.com/hodinazemecr/ nebo na twitterovém účtu https://twitter.com/hodinazeme

Hugo Charvát, Centrum pro dopravu a energetiku
Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla