Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Evropská komise zveřejnila analýzu, co pro unijní klimaticko-energetickou politiku znamená nová globální dohoda o ochraně klimatu z Paříže. Klíčové je zejména zhodnocení, zda dosud přijatá opatření představují adekvátní příspěvek EU k nově odsouhlasenému cíli mezinárodního společenství – omezit nárůst globální teploty na 1,5°C. Evropská legislativa zatím počítala s mírnějším, dvoustupňovým cílem a jen pokračovat v nastaveném tempu snižování emisí nebude stačit.

Expertní studie totiž ukazují, že i k omezení oteplení na maximálně dva stupně Celsia je zapotřebí, aby emise začaly významně klesat co nejdříve a ve druhé polovině století už byly o 95 % nižší. V roce 2030 by tedy EU měla snížit emise minimálně o  55 % (oproti roku 1990). Závazný cíl EU je nyní pouhých 40 procent do roku 2030, přičemž už v roce 2020 by evropské emise měly být nižší o 30 %.  Evropa přitom může snížit emise razantněji, což bude mít navíc i větší ekonomické přínosy.

Evropská komise ovšem navrhla odložit zásadní revizi schválené klimatické politiky pro příštích 15 let až za rok 2018, kdy má vyjít speciální zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), která zhodnotí, jak by šlo splnit pařížský cíl 1,5°C. Do té doby by se ale úpravám a přepočtům nemělo vyhnout žádné ze střednědobých opatření, ať už jde o emisní obchodování, energetickou účinnost nebo rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Doufejme, že Komise aspoň využije probíhající legislativní procesy a navrhne konkrétní změny, které povedou k potřebnému snížení znečištění co nejdříve.

Sdělení EK je dostupné zde:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-110-EN-F1-1.PDF

Klára Sutlovičová, Glopolis
Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla