Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Poslední týden přípravných jednání před klíčovou konferencí OSN o ochraně klimatu (UNFCCC) v mnohém patrně působil jako těžké deja vu smutně proslulého summitu v Kodani před šesti lety: připravený dvacetistránkový text nové globální smlouvy skončil v koši a do Paříže poputuje obtížně zvladatelný pětapadesátistránkový návrh plný závorek a vzájemně si odporujících možností. Na první pohled to vážně nevypadá dobře. Už ten druhý ale ukáže, že obsáhlejší verze je více vyrovnaná a konkrétní v důležitých bodech, jako je financování potřebných opatření a přechod na přísnější limity pro vypouštění emisí v budoucnosti.

Původní návrh moc neřešil, jakým způsobem budou bohatší státy plnit svůj slib poskytnout do konce tohoto desetiletí ročně 100 miliard USD na klimatická opatření, nebo jak se tento objem financí bude dále zvyšovat. Nepřesvědčil ani, pokud jde o „odklon bilionů“, které nyní soukromý sektor investuje do fosilních zdrojů.

Své plány na ochranu klimatu představilo zatím 155 států, z nichž mnohé jsou rozvojové země, které se už potýkají s nepříznivými dopady měnícího se podnebí a zároveň musejí stavět školy, nemocnice nebo zajistit rozrůstající se populaci přístup k čisté energii. Tak velká míra ochoty podílet se na globálním řešení je bezesporu pozoruhodná, jenže aby se stala realitou, budou tyto země potřebovat investice a přístup k technologiím. Bez finančního zajištění s nimi jednoduše nemůžeme počítat.

Jakkoli slibně působí množství států, které chtějí novou dohodu podpořit, je jasné, že dosud předložené příspěvky nebudou stačit na udržení růstu globální teploty na zvladatelné úrovni. Nezávislé analýzy ukazují, že by se oteplilo asi o 2,7oC. Proto je tak důležité, aby v pařížské smlouvě nechyběla společná vize postupné dekarbonizace světové ekonomiky a kroky, jak toho dosáhnout. V aktuálním návrhu to spolu s jasnějším ustanovením ohledně klimatických financí najdeme.

Jak to dopadne, záleží na tom, jestli se vyjednavačům v Paříži podaří opustit vyjeté koleje a přestat hrát ohranou partii, jak je vyzvala generální tajemnice UNFCCC, kostarická diplomatka Christiana Figueres: „Přijďte do Paříže. Zúčastněte se. Ale zodpovědně. Říkám vám naprosto jasně, že nezodpovědnost – všechno, co odkládá řešení a ničí společnou dohodu – je nepřijatelné. Tohle není hra. V sázce je naše planeta a naše budoucnost.“

Klára Sutlovičová, Glopolis
Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla