Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

V neděli 29. listopadu, den před začátkem pařížské klimatické konference, svolávají ekologická a sociální hnutí, církve i odbory po celém světě shromáždění na podporu občanských požadavků. Klimatický pochod půjdou lidé například v Berlíně, Amsterdamu, Paříži, Londýně a tentokrát i České republice, v Praze. Přidejte se k nám!

Pochod za klima, spravedlnost a pracovní místa začíná v neděli 29. 11. v 15:00 na Václavském náměstí.

Konec roku 2015 bude důležitým milníkem pro náš svět. Zástupci a zástupkyně většiny světových zemí rozhodnou v Paříži o tom, jak se svět postaví ke změně klimatu, jejíž důsledky snášíme již dnes v podobě extrémního počasí, ničivých povodní i nákladných epizod sucha. Změna klimatu ohrožuje potravinovou bezpečnost, ožebračuje již tak chudé obyvatele rozvojových zemí globálního Jihu a je jednou z příčin humanitární katastrofy projevující se v rostoucím počtu lidí, kteří utíkají do Evropy.

A NAŠE POŽADAVKY? Začít snižovat emise skleníkových plynů; omezit plýtvání energií a zahájit přechod k obnovitelným zdrojům energie. Řešení musí být spravedlivé, úspory energie se musí projevit na účtech domácností, obnovitelné zdroje patří především do vlastnictví lidí, obcí či družstev. Nová i tradiční průmyslová odvětví dají lidem více práce než uhelné doly a elektrárny. Přehodnotit nastavení mezinárodního obchodu, počínaje navrhovanou úmluvou TTIP.

Vyzýváme všechny, kteří s našimi požadavky souhlasí, aby se k nám a stovkám tisíc dalších lidí z celého světa připojili ve společném občanském pochodu za klima, spravedlnost a pracovní místa. 29. 11. V Praze.

Podrobnosti k akci.

Petra Honcová, Klimatická koalice
Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla