Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

V časopise Science začátkem června vyšla studie týmu klimatologů pod vedením T. Karla, která „upravila“ série dat o globální teplotě z amerického institutu NOAA. Dosavadní výstupy NOAA se objevily například v poslední zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) a pochybovači o průběhu a vážnosti globálních změn klimatu je s oblibou uváděli jako důkaz, že si oteplování planety udělalo v posledních více než deseti letech pauzu.

„Úpravy“ dat Karlova týmu zjednodušeně spočívaly v odstranění nepřesností, které v minulosti vznikaly při měření teploty u hladiny oceánů, a zahrnutí více dat z pozemských měřících stanic, mimo jiné z Arktidy, která se otepluje rychleji než ostatní části planety.

Podobné „úpravy“ dat jsou podle komentátorského webu klimatologů Realclimate.org běžnou praxí - s tím, jak roste množství zdrojů měření, digitalizace dat i porozumění příčinám odchylek naměřených hodnot. Nicméně Karlova publikace vyvolala větší rozruch než obvykle. Naznačila totiž, že k žádnému zpomalení oteplování v diskutovaném období ve skutečnosti nedošlo. Server Technet.cz (patřící pod Idnes.cz) ale neváhal práci klimatologů deklasovat na „hrátky s daty“ a pro argumenty o „podezřelosti“ celé operace zajít na weby pochybovačů.

Škoda, že se autor článku na Technet.cz při urputné snaze o objektivitu neobrátil také na vědce, kteří s klimatickými daty pracují. Dozvěděl by se například, že korekce naměřené teploty oceánu byla potřeba, neboť měření v minulosti prováděly různé lodě různými způsoby. Také by ho neminulo, že jakkoli nová čísla dokládají, že období 1998 až 2012 bylo teplejší, než se předpokládalo, i korigované výsledky se stále pohybují v rámci definovaných nejistot původních předpokladů.

S blížícím se summitem v Paříži k nové globální dohodě o ochraně klimatu se podobné svérázné interpretace klimatické vědy budou nejspíš množit. Jak trefně poznamenává přední světový klimatolog Stefan Rahmstorf, veřejnost pravděpodobně neví, že jde pouze o „rozruch“ a nikoli o změnu trendu relevantní pro klimatickou politiku. Dokážou se v tom zorientovat politici?

Klára Sutlovičová, Glopolis
Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla