Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Podle dat NASA a Amerického úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) byl rok 2014 nejteplejším rokem od počátku měření, tedy od 1880. S výjimkou roku 1998 bylo deset nejteplejších let zaznamenáno v jedenadvacátém století. Průměrná teplota během dvanácti měsíců roku 2014 byla o 0,63 °C teplejší než průměr minulého století.

Některá místa planety se v uplynulých měsících potýkala se závažným suchem. Například brazilská metropole Sao Paulo, s 20 miliony obyvatel, musela omezit dodávky vody, neboť její zásoby se snížily na 5 % obvyklé úrovně. Na většině území Indie hrozil kvůli rekordnímu suchu nedostatek potravin a hladomor. Paradoxně na severu země způsobily prudké přívalové deště záplavy a ztráty na životech.

Vědci se shodují, že teplotních rekordů a extrémních projevů počasí bude přibývat. Nadějí na řešení je klimatický summit OSN na konci letošního roku v Paříži, který má přinést novou globální dohodu o ochraně klimatu. Ta by na rozdíl od předchozích úmluv měla zahrnovat závazky na snižování emisí skleníkových plynů pro všechny významné znečišťovatele, ne jen pro nejvyspělejší státy.

Jednání v Ženevě, jedno z mnoha, jež mají připravit půdu pro schválení textu na konci roku, sice pokročilo s přípravou textu, koncept o 86 stranách však stále obsahuje řadu problematických nejasností. Body, na nichž se mezinárodní společenství zatím nedokázalo shodnout, jsou vypracovány v několika variantách, o kterých budou delegáti nadále jednat. Například ohledně snižování emisí nabízí text variantu postupného snižování emisí skleníkových plynů do roku 2050 až na nulu nebo také o dost slabší variantu, podle které by emise měly co nejdříve dosáhnout maxima.

Právě podstatné zúžení mnoha variantních řešení je na programu dalšího kola jednání, které proběhne v červnu v německém Bonnu. V mezidobí by měly jednotlivé státy světa oznámit, jaké jsou jejich národní příspěvky ke globální dohodě, tedy o kolik sníží emise, jaká klimatická opatření zavedou či jak budou přispívat chudým zemím na adaptaci na klimatickou změnu. Evropská Unie svůj příspěvek schválí pravděpodobně na Radě ministrů životního prostředí zemí EU dne 6.3.2015.

Barbora Urbanová, Klimatická koalice
Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla