Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Dvěma hlavními důvody, které přiváděly k zoufalství všechny, kdo usilují o rázné snížení emisí skleníkových plynů, a zároveň dvěma hlavními výmluvami všech, kteří mají opačný názor, byl v uplynulém desetiletí nárůst emisí v Číně a chybějící podpis Spojených států pod Kjótským protokolem. V půlce listopadu se ale k překvapení mnohých obě země – dohromady zodpovědné za třetinu světových emisí skleníkových plynů – dohodly. Vedle Evropské unie jde o další dva významné hráče, kteří naznačili svůj příspěvek ke vznikající globální dohodě o ochraně klimatu, jež má být uzavřena příští rok v Paříži.

Podívejme se na souvislosti ohlášené čínsko-americké dohody o snížení emisí, zejména pak, proč je třeba tato čísla vnímat jako první návrh, nikoli jako finální závazek.

Zastavení oteplení na kritických 2oC vyžaduje, aby jak Čína, tak USA snížily emise více, než jak oznámily. Pokud jde o Čínu, tak kritické znečištění ovzduší, způsobené především masivním spalováním uhlí, vedlo k přijetí důležitých opatření: deset z třiceti čtyř čínských provincií přislíbilo do roku 2017 snížit spotřebu uhlí a zakázalo stavbu nových uhelných elektráren. Současná legislativa na snížení spotřeby uhlí a rozvoj obnovitelných zdrojů tedy indikuje, že čínské emise by mohly přestat stoupat už před rokem 2025 (a zastavit se pod úrovní 12 Gt CO2 ekv./rok) a ne až v roce 2030, jak Čína v listopadu slíbila. Více informací je zde.

V případě USA je ohlášený cíl snížení emisí pro rok 2025 o něco nižší, než co USA slíbily na klimatické konferenci v Kodani v roce 2009 (tehdy to bylo -30 %). Je to dáno současnou politickou situací v USA. Snížit emise o 26-28 % se USA velmi pravděpodobně podaří díky existující legislativě a prezident Obama nebude muset přesvědčovat republikánský Kongres o přijetí nových opatření. To ovšem neznamená, že by USA nemohly nebo neměly snížit emise mnohem více – scénář Greenpeace Energetická revoluce ukazuje, že sektor energetiky může v USA do roku 2025 snížit emise skleníkových plynů o zhruba 39 % (ve srovnání s rokem 2005).

Pokud porovnáme závazek USA s tím, co dohodli premiéři na říjnovém summitu EU k energetické a klimatické politice do roku 2030, jde o srovnatelný závazek k budoucímu snížení emisí (za předpokladu lineárního snižování emisí v EU ze současné úrovně do roku 2030). Jinými slovy, EU a USA momentálně nabízejí srovnatelné závazky v dalším snižování emisí, při čemž u obou bloků bohužel platí, že jsou nedostatečné.

Klára Sutlovičová, Greenpeace ČR


Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla