Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Zatímco lidé po celém světě zažívají dopady měnícího se klimatu na vlastní kůži, Evropská komise zpomaluje své úsilí omezit oteplení planety pod 2 stupně Celsia. Mezivládní panel pro změnu klimatu nedávno spočítal uhlíkový rozpočet pro planetu Zemi. Závěr byl jednoznačný: při současné rychlosti vyčerpáme množství uhlíku, které si celkově můžeme dovolit vypustit, do 30 let. Pokud tedy chceme udržet oteplení planety na únosné míře, musíme rychle, významně a trvale snížit emise skleníkových plynů.

V takovém světle je emisní cíl pro rok 2030 navržený Evropskou komisí nedostatečný. Evropa se sice na současných globálních emisích skleníkových plynů podílí jen přibližně 11 %, nicméně ať už se podíváme na výši historických emisí evropských států nebo na kapacitu emise snižovat, je Evropa na prvním místě mezi těmi, kteří by měly emise podstatně snížit.To, aby EU předložila ambiciózní klimatický cíl, je nyní o to důležitější, že se blíží klimatická konference OSN v Paříži. Právě zde má být příští rok přijata nová globální klimatická dohoda. Pokud však EU nepřijde s dostatečně zajímavým závazkem, těžko čekat, že to udělá jako první Čína nebo někdo jiný.

Referenční scénář dopadové studie, která návrh nové klimatické politiky EU doprovází, předpokládá snížení emisí do roku 2030 o 32 % nezávisle na cíli pro rok 2030. Navrhovaný cíl je tak vyšší jen o 8 procentních bodů. A to navíc v situaci, kdy emisního cíle pro rok 2020 jsme téměř dosáhli již v roce 2012.

Návrh Evropské komise se setkal s kritikou hned z několika stran – progresivního průmyslu, neziskových organizací a vědců. Čtyřicetiprocentní cíl pro emise skleníkových plynů není v souladu se snahou omezit oteplení planety pod 2 stupně Celsia, respektive ponechává nám pouze cca 50 % šanci, že hranici 2 stupňů nepřekročíme. Klimatická koalice považuje návrh za nebezpečný ústupek velkým energetickým firmám i zastaralému průmyslu a politické selhání. Ve chvíli, kdy potřebujeme jistotu trvalého snížení emisí, dává EU svou pověst světového lídra v odpovědném přístupu ke změnám klimatu všanc.

Barbora Urbanová, Klimatická koaliceProjekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla