Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

S velkým očekáváním zveřejní Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) na konci září první část Páté hodnotící zprávy. Co se za Panelem skrývá a co můžeme od nové Zprávy očekávat?

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) je seskupení vědců z celého světa založené Světovým programem pro životní prostředí OSN (UNEP) a Světovou meteorologickou organizací (WMO) v roce 1988. Úkolem IPCC je poskytovat světu každých 5 až 6 let hodnotící zprávu o současném stavu vědeckého poznání o změně klimatu a jejích environmentálních a socioekonomických dopadech.  K práci IPCC přispívají tisíce vědců z celého světa na dobrovolnické bázi, nejsou placeni z rozpočtu IPCC. Přezkoumávají a hodnotí vědecké poznatky posledních let, neprovádějí však vlastní výzkum ani sběr dat. Žádná jiná vědecká disciplína podobným panelem nedisponuje.

Zprávy IPCC hrály v minulosti poměrně významnou roli. Dva roky po zveřejnění té první došlo k přijetí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Dva roky po vydání druhé Zprávy byl dojednán Kjótský protokol. I Pátá hodnotící zpráva vychází v klíčovém okamžiku: je poslední Zprávou IPCC před konferencí OSN v Paříži, na které má být koncem roku 2015 přijata nová mezinárodní a globálně platná dohoda o snižování emisí skleníkových plynů. Na evropské úrovni pak Pátá zpráva pravděpodobně ovlivní vyjednávání energeticko-klimatického balíčku pro rok 2030.

Ve Zprávě se oproti minulým ročníkům objeví několik novinek jako například nová sada scénářů, kterou analyzovali vědci napříč pracovními skupinami, nové kapitoly o růstu hladiny moře, uhlíkovém cyklu a klimatických jevech jako jsou monzuny a El Niño nebo více podrobností k dopadům v jednotlivých regionech světa.

Na základě úryvků, které unikly na veřejnost a plnily média uplynulých několik týdnů, můžeme očekávat, že Zpráva potvrdí větší jistotu vědy ohledně zodpovědnosti lidstva za klimatickou změnu. Oproti roku 2007 dosahuje nyní 95 procent. Zpráva dále ukáže několik scénářů toho, jak bude náš svět vypadat za několik desetiletí – a to v závislosti na tom, zda budeme snižovat emise či nikoliv.

Scénáře, které vznikly za pomoci komplexnějších modelů (v porovnání s rokem 2007) a berou tak v úvahu větší množství faktorů ukazují, že teplota vzroste v rozmezí od 1 do 5 stupňů Celsia. Spodní hranice tohoto rozpětí je ovšem téměř vyloučená, protože by vyžadovala utlumit globální emise skleníkových plynů na nulu do roku 2070.

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetikuProjekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla