Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Jak špinavý vzduch ničí zdraví Evropanů a obírá je o roky života spočítala nová studie aliance zdravotnických organizací HEAL. Zaměřila se pouze na dopady spalování uhlí, nejvýznamnějšího zdroje znečištění při výrobě elektřiny. Uhelné elektrárny způsobí v EU podle HEAL předčasné úmrtí více než 18 tisíc lidí ročně a další zdravotní škody přesahující 1000 miliard korun za rok. Nejvyšší účet připadá nepřekvapivě na uhelné Polsko, Česká republika je se 71 miliardami korun zdravotních nákladů ročně na sedmém místě.

"Naše nově zveřejněná studie nabízí vědecká data o zdravotních dopadech pálení uhlí. Ta by měla být brána v úvahu při utváření energetických politik,” řekla výkonná ředitelka aliance HEAL, Genon Jensen. V České republice se z uhlí vyrábí více než polovina elektřiny a v současné době patří kvůli nízkým cenám na světových trzích a levným emisním povolenkám k atraktivním zdrojům v celé Evropě.Vezmeme-li v úvahu průměrnou čtyřicetiletou životnost uhelných elektráren, pak závažné zdravotní dopady z dnes budovaných nových uhelných zdrojů zatíží obyvatele Evropy na desítky let. Znečištění z uhlí navíc vymaže úspěchy, kterých se mezitím podaří dosáhnout v jiných oblastech.

Útlum výroby elektřiny z uhlí by prospěl nejen ovzduší, ale také klimatu. Česká republika, jejíž některé obce překročily limit pro celoroční znečištění polétavým prachem pro tento rok již 18. února a jež se se svými emisemi oxidu uhličitého na hlavu řadí ve světě na nelichotivé 20. místo, může z této strategie dvojího vítězství jen profitovat.Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla