Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

„Tohle by mělo být posledním varováním jak národním vládám, tak Evropskému parlamentu“ prohlásila Connie Hedegaard, eurokomisařka pro klima, po rekordním propadu ceny emisní povolenky na 2,81 euro. „Zástupcům průmyslu, kteří na jedné straně říkají, že chtějí dobře fungující systém emisního obchodování a na druhé straně lobbují proti jeho reformě, říkám: zamyslete se ještě jednou.“

Evropská komise hodlá kvůli oživení ETS provést tzv. back-loading, tedy poslat část povolenek do dražeb později, než je naplánováno. O mandátu Komise měnit načasování aukcí momentálně rozhoduje Evropský parlament a čeká se také na souhlas Rady. Vedle tohoto krátkodobého opatření je však na stole strukturální reforma celého systému. V úvahu připadá šest opatření, která Komise navrhla: zvýšit závazek ke snížení emisí na 30 % k roku 2020, trvale odebrat část povolenek, zrychlit průměrné tempo, jímž povolenky z trhu ubývají, rožšířit emisní obchodování i na další sektory, omezit možnost používání mezinárodních uhlíkových kreditů a stanovit limity pro cenu povolenek např. prostřednictvím minimální ceny.

Důvodem k důkladné reformě je dlouhodobě nízká cena povolenek, která znečišťovatele nemotivuje k investicím do moderních technologií. Stědrý postup při přidělování povolenek zdarma v letech 2008 až 2012, ekonomická recese a současně možnost nahrazovat emisní povolenky levnějšími kredity ze třetích zemí způsobily přealokaci systému do takové míry, že v sedmi z osmi uplynulých let obchodování převyšovala nabídka poptávku. Z českých znečišťovatelů mělo 85 % ke konci roku 2011 více povolenek, než potřebovalo k pokrytí svých emisí.

Podobně jako trh reaguje na malou poptávku snížením nabídky, lze i v ETS vyřešit stávající problém převisu povolenek jejich odebráním ze systému. Vzhledem k očekávanému přebytku ve výši 2,2 miliardy je nutné právě takové množství odebrat. Zároveň je potřeba upravit tempo snižování emisí ze stávajích 1,74 % ročně na alespoň 2,6 % ročně tak, aby byl systém v souladu s dlouhodobými cíli EU v ochraně klimatu.


Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla