Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Návrh státní energetické koncepce počítá po roce 2020 s „trvalým snižováním emisí oxidu uhličitého.“ Podrobnosti, tedy jak rychle a jak moc, bude ČR snižovat své emise, ale neuvádí. Navíc i tento vágní závazek podmiňuje tím, že emise budou omezovat také ostatní státy, včetně „hospodářsky vyspělých rozvojových států“. Přitom Česká republika patří s 12 tunami oxidu uhličitého na obyvatele a rok k evropským i světovým rekordmanům v emisích skleníkových plynů. Pro srovnání: USA vypouští přes 17 tun na hlavu, Německo nebo Velká Británie kolem deseti, průměr EU je 7,5 tun a Číňané se s 7,2 tunami blíží evropskému průměru.

Emise způsobující globální změny klimatu nelze zastavit z roku na rok, a proto se mezinárodní společenství shodlo na pragmatickém cíli: chce růst teplot vyvolaný přidáváním skleníkových plynů zastavit na hodnotě plus 2 °C. Moderní energetické koncepce států jako je Německo, Dánsko nebo Velká Británie jsou postaveny na uhlíkovém rozpočtu – jinými slovy řeší, jak zajistit dostatek energie pro své občany, aniž by do atmosféry přidávaly víc emisí, než je jejich spravedlivý díl. Tzv. První Pačesova komise spočítala, že pokud potřebné snížení emisí rozpočteme mezi jednotlivé země, pro ČR z toho vyplývá úkol do roku 2050 omezit znečišťování o 66 až 93 %.

Neobstojí ani námitka, že snižování emisí má smysl jedině na základě celosvětové dohody. Česká republika potřebuje vlastní širokou rámcovou shodu na svém dalším směřování. Náš dovoz ropy a plynu za nás nesníží ani Evropská unie ani Spojené státy a rovněž my sami musíme vytvořit vhodné podmínky pro nová průmyslová odvětví. Každý rok dalších odkladů nás bude stát ztrátu konkurenční výhody na mezinárodním trhu. Jedním z nástrojů, jež vytvoří spolehlivý dlouhodobý rámec, by měl být nový zákon po úspěšném vzoru Velké Británie (Climate Change Act 2008). Stanoví konkrétní tempo, jakým země bude v příštích desetiletích omezovat spotřebu fosilních paliv a snižovat emise.

Více informací: http://www.energetickakoncepce.cz/pripominka/koncepce-neresi-problem-klimatickych-zmen

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla