Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), klíčový nástroj na regulaci emisí, trpí chronickým nadbytkem povolenek v oběhu. Cena povolenek zůstává extrémně nízká a nemotivuje znečišťovatele k investicím do čistějších technologií. Dlouho očekávaný návrh Evropské komise na záchranu největšího trhu s uhlíkovými kredity na světe ale agónii spíše prodlužuje, než aby ji řešil.

Komise přišla s pouze dočasnou, kosmetickou úpravou stávajících pravidel. Navrhuje, aby se část povolenek, která měla být prodána v dražbě v letech 2013 až 2015, „dala stranou“ a vydražila až o několik let později. Komise nechala pro veřejné projednávání otevřené, zda se má jednat o 400, 900 nebo 1 200 milionů povolenek.

Podle nedávné studie německého Öko-Institutu mají šanci ovlivnit cenu povolenek na uhlíkovém trhu jen strukturální opatření. Cena povolenky, která by skutečně motivovala znečišťovatele k investicím a úsporám energií, se odhaduje na 30 euro za povolenku. Této ceny je možné dosáhnout jen zásahy jako je permanentní odstranění části povolenek ze systému nebo ambicióznějším emisním limitem pro rok 2020. Návrhy podobných opatření se Evropská komise údajně chystá zveřejnit koncem letošního roku.

„Za posledních několik let se v systému EU pro obchodování s emisemi vytvořil přebytek povolenek, který dále narůstá. Není moudré záměrně pokračovat v zaplavování již přesyceného trhu. Díky Komisi je nyní připravena půda pro změnu harmonogramu dražeb povolenek. Toto krátkodobé opatření zlepší fungování trhu,“ řekla k návrhu komisařka EU pověřená ochranou klimatu Connie Hedegaardová. Sam Van den Plas z organizace na ochranu přírody WWF je však zklamaný nedostatkem nápadů, s nimiž Komise přichází. „Všichni víme, že systém emisního obchodování je ve stavu krize a pouze strukturální opatření mohou zabránit kolapsu“, dodal. Návrh Komise bude v následujících měsících schvalovat Evropský parlament i členské státy.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla