Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Cena emisních povolenek je příliš nízká, než aby motivovala soukromý sektor byť jen k základním a levným investicím do snižování emisí skleníkových plynů. Země sedmadvacítky se však nemohou shodnout na tom, zda jsou nízké ceny povolenek pro jejich ekonomiku výhodné či ne.

Zatímco Evropská komise již loni navrhla odebrat z emisního obchodování 1,4 miliardy povolenek, což následně v rámci hlasování o návrhu nové Směrnice o energetické účinnosti podpořily dva výbory Evropského parlamentu (pro životní prostředí a pro energetiku), Polsko na březnové Radě ministrů životního prostředí návrh vetovalo. „V současné době je cena CO2 relativně nízká, ale až ekonomika konečně zase poroste, cena půjde samozřejmě nahoru. Proto by jakékoli administrativní a svévolné zásahy, ať už v podobě odebrání povolenek nebo zvýšení cíle, zničily základní tržní rysy obchodování,“ uvedl k polské pozici ministr životního prostředí Marcin Korolec. Varšava odmítá přistoupit na ambicióznější klimatickou politiku, dokud obdobné závazky nepřijmou významní světoví hráči jako Indie, Čína, USA nebo Japonsko.

Plenární zasedání Evropského parlamentu bude o návrhu Směrnice o energetické účinnosti (včetně změn v emisním obchodování) hlasovat  28. března. Finální rozhodnutí padne v červnu na jednání Evropské Rady. Pokud se snížení počtu povolenek nepodaří prosadit do června, tedy než Dány v předsednictví EU vystřídá Kypr, tak už k němu pravděpodobně nedojde. Kypr tuto agendu v plánu nemá.

Evropská povolenka by pak podle odhadů stála méně než 11,5 euro, zatímco po odebrání části povolenek ze systému by podle analytiků cena vystoupala na cca 17,6 euro. (1) Vlády členských států tak riskují ztrátu nemalých prostředků, které by mohly investovat do lepších technologií: konkrétně Česká republika může v letech 2013-2020 přijít o cca 40 miliard korun. (2) Zda Česko oživení trhu s povolenkami podpoří či nikoli, zůstává otázkou – poslední summit v Bruselu ale ukázal, že si s Varšavou rozumí lépe, než se zbytkem Evropy.

 

(1) Publikováno v článku POLL: Set-aside could double EUA prices by 2014, Point Carbon, 15.2.2012.

(2) Při nezměněném počtu povolenek pro ČR, což je jedno z opatření, které navrhuje Evropská komise kvůli vyrovnání různé ekonomické vyspělosti členských států EU.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla