Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Vláda má v nejbližších dnech rozhodnout o padesátimiliardovém dilematu. Zhruba taková je cena emisních povolenek na roky 2013 až 2019 pro zdejší elektrárenské firmy.  V úvahu připadají dvě možnosti: rozdat podle návrhu Ministerstva životního prostředí výrobcům elektřiny povolenky zdarma, anebo jim je prodat a zisk použít na dohodnuté účely. Zdálo by se, že v době vrcholící debaty o proškrtaném státním rozpočtu na příští rok, je osud padesáti miliard za povolenky předem jasný. Jak jinak chce vláda zdůvodnit zvýhodnění nadprůměrně profitujícího ČEZu a dalších elektrárenských společností před učiteli, zdravotníky nebo policisty?

 

Přijetím směrnice 2009/29/ES rozhodla EU o řadě zásadních změn v systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, který byl spuštěn v roce 2005. Jednou z klíčových novinek je dražení všech povolenek v odvětví energetiky od roku 2013 – tedy až na jednu výjimku. Její původ vysvětlil bývalý ministr životního prostředí Jan Dusík: „Když se na konci roku 2008 schvaloval v EU klimaticko-energetický balíček, členské státy EU nakonec ve strachu, co by s balíčkem mohlo udělat české předsednictví EU, do textu směrnice přidaly výjimky pro Polsko a Českou republiku.  Podle ní budou tyto země moci zdarma přidělit část povolenek pro roky 2013-2020. Jedním dechem mnozí dodávali, že nevěří tomu, že by se některá vláda dobrovolně připravila o tak významný příjem státního rozpočtu. Český parlament to však – na popud ČEZu – udělal.”

Byznysplán s velkýma očima

Volné povolenky jsou však možnost, nikoliv povinnost pro členský stát. Směrnice a související dokumenty výslovně počítají s tím, že stát se může rozhodnout povolenky zdarma nepřidělovat z jakýchkoliv důvodů – třeba i z důvodu potřeby zvýšit příjem do státního rozpočtu. Přitom by měl vzít v úvahu zejména kvalitu investic do modernizace infrastruktury a čistých technologií, které se výrobci elektřiny zavážou realizovat výměnou za bezplatné povolenky. Zdejší elektrárenské firmy slibují, že proinvestují 138 miliard korun – dokonce tedy třikrát víc, než dostanou v bezplatných povolenkách. "Rozdělování povolenek představuje významnou investiční pobídku. Je totiž přesně navázáno na investiční plány jednotlivých firem,”  pochvaloval si ústy svého mluvčího ministr průmyslu Kocourek. Ale poměr mezi cenou povolenek, které mají podniky dostat zdarma, a slíbenými investicemi, je leckdy značný – například instalace kogenerační jednotky v plaveckém bazénu firmou Teplospol převyšuje hodnotu bezplatných povolenek 42krát.

Navíc podle pravidel směrnice mohou bezplatné povolenky dotovat jen projekty, které nákladově efektivním způsobem sníží emise. Jak to posoudit? Ve starší verzi investičního plánu, kterou mají ekologické organizace k dispozici, byla uvedena jak hodnota investice, tak předpokládaný příspěvek ke snížení emisí. Když jsme porovnali původní návrh se současnou verzí, podařilo se nám dohledat “greening” zhruba u poloviny investic. Průměrná cena snížení jedné tuny CO2 pak vychází cca na 9000 Kč, což není špatné, ale individuální rozdíly mezi projekty jsou zarážející - třeba firma Alpiq Generation plánuje snížit tunu za 5,8 milionů Kč, zatímco projekt biokotle elektráren Opatovice dokáže tutéž redukci jen za  5 833 Kč.

Bohatým brát a chudým dávat anebo radši opačně

V debatě o dražbě povolenek představitelé průmyslu někdy argumentují, že kvůli tomu zdraží elektřina. Energetické společnosti však účtují tržní hodnotu použitých povolenek v ceně elektřiny zákazníkům už nyní, kdy je dostávají zdarma  a inkasují multimiliardové nezasloužené zisky. Studie Transparency International vyčíslila, že si takto v prvním kole ETS čtyři největší evropští producenti bezpracně vydělali 6 až 8 miliard EUR.  Jak výstižně poznamenala konzultantka Jana Hays z poradenské firmy Candole Partners, “jediní, které by prodej povolenek zasáhl, by byli čeští výrobci elektřiny. Výrobní marže ČEZ by se snížila z vysoce nadprůměrné – v porovnání s jinými evropskými producenty – na lehce nadprůměrnou.”

Využije-li vláda možnost přidělit výrobcům elektřiny povolenky v hodnotě 47,5 miliardy korun zdarma, bude o tuto částku ochuzen příjem státního rozpočtu. Česku tak může uniknout neopakovatelná příležitost získat prostředky na modernizaci domácí ekonomiky i podporu rozvojových zemí ve snižování emisí. Jde o výjimečnou  příležitost, jak podstatně snížit českou závislost na fosilních palivech. Proto by se měla vláda snažit o zvýšení množství prostředků, které by mohla investovat do nového programu energetické renovace budov. Toto opatření je totiž bezkonkurenčně nejlevnější řešení, jak emise skleníkových plynů snížit.

Vláda by zároveň měla výnosy z prodeje povolenek využít na pomoc rozvojovým zemím v boji proti změnám klimatu, k níž se společně s dalšími ekonomicky vyspělými státy zavázala. V současné době se na evropské úrovni definuje konkrétní klíč, podle kterého se budou určovat podíly jednotlivých států na dlouhodobém financování klimatických opatření. To má v roce 2020 představovat až 100 miliard USD ročně. Ze současných návrhů Evropské komise vyplývá, že podíl České republiky by mohl být několikanásobně vyšší, než je náš současný příspěvek. Využití alespoň části výnosů z prodeje emisních povolenek na pomoc rozvojovým zemím je jeden z možných způsobů, jak naplnit mezinárodní klimatické závazky, aniž by došlo k prohloubení schodku státního rozpočtu.   

(c) Redakce Chytrá energie / foto Wikimedia

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla