Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Evropská unie může dosáhnout 30% snížení emisí skleníkových plynů při prakticky nulových čistých nákladech - stačí nahradit veškerá dosluhující energetická zařízení nízkouhlíkovými vysoce efektivními technologiemi a zaplatit díky tomu nižší účty za fosilní paliva.

 

Možnosti snižování emisí v ekonomických souvislostech sledovala nová studie řady renomovaných expertních skupin, která vznikala pod vedením společnosti Ecofys. Materiál podrobně zkoumá 650 odpovídajících technologií v deseti nejvýznamnějších odvětvích. Dokument předpokládá, že čisté technologie budou použity v každém cyklu obnovy nebo rekonstrukce průmyslových podniků, výroby elektřiny a tepla, budov, dopravních prostředků či elektrických spotřebičů. Potenciál pro snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím těchto moderních technologií činí  v EU 30 % (oproti roku 1990) do roku 2020 a 45 % do roku 2030.

Bart Wesselink, projektový manažer Ecofys, k nové studii dodává: „Klíčem k dosažení těchto cílů je změna v chování. Stát, firmy i jednotlivci si často vybírají při nákupu či investicích nejlevnější zařízení, ale nemyslí na dlouhodobou návratnost. Čisté technologie mají dlouhodobou návratnost. Přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku vyžaduje zvýšené politické odhodlání i vstupní investiční náklady, nicméně dlouhodobě jsou čisté náklady tohoto procesu prakticky nulové.“ Proto je důležitým výstupem křivka mezních nákladů na snižování emisí pro jednotlivé technologie. Křivka přehledně ukazuje, že většina technologií má záporné náklady. Tedy, že se investiční náklady za dobu životnosti technologie vrátí v úspoře nákladů za energie.

Nákladová křivka na snižování emisí v EU v roce 2030. Osa X představuje potenciál snížení emisí oproti výchozímu scénáři, osa Y náklady pro společnost na jednotku snížení.

Menší dovoz ropy, menší účty

Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku upozorňuje na nezbytnost změny v přemýšlení o energetice: „Doba levné a dostupné fosilní energie je ta tam. Tato i další analýzy ukazují, že podpora efektivní ekonomiky a energetiky je ekologicky i ekonomicky nejudržitelnějším řešení. Role státu by měla být v podpoře výzkumu, odstraňování překážek a vytváření motivace pro dlouhodobé investice.“ Právě čisté technologie pomohou ekonomice, nastartují inovace a hlavně: sníží závislost na dovozu fosilních paliv z nespolehlivých zemí.

Česká ekonomika loni každý den utratila 246 milionů korun pouze za import ropy a ropných výrobků. Asi 60 % české poptávky po zemním plynu – který skoro kompletně dovážíme z Ruska – spotřebují domácnosti. Drtivá většina připadá na vytápění. Ale nemusela by. Energetickou náročnost českých budov lze podle studie, kterou nechalo vypracovat Hnutí DUHA, snížit o více než polovinu. K prakticky stejnému výsledku došla rovněž Pačesova komise. Příležitosti jsou enormní. Možnosti vylepšování českých domů odpovídají pětiapůlnásobku energie, kterou bychom získali rozšířením uhelných dolů a bouráním dalších obcí na Mostecku.

Impuls pro českou ekonomiku nabízí Hnutí DUHA přes svou iniciativu Velká výzva. V ní prosazuje jako první krok nový zákon, který určí konkrétní tempo, jakým budou zelené technologie přibývat. „Tato legislativa stanoví, že exhalace oxidu uhličitého by měly v příštích čtyřech desetiletích klesat o 2 % ročně – krok po kroku, rok po roku. Podnikům tak umožní plánovat důležitá investiční rozhodnutí. Navíc dá silný impuls zelenému hi-tech a rozhýbe investice do zateplování domů nebo do čisté energie, pohodlné veřejné dopravy, místních potravin či snadné recyklace odpadu,“ představuje výhody plánu Jiří Koželouh z Hnutí DUHA.

Ve Velké Británii se na zákoně shodla vláda i opoziční strany, odbory i Konfederace britského průmyslu. Obdobnou legislativu už diskutují parlamenty v Irsku, Belgii, Finsku či Slovinsku.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla