Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Poradenské oddělení Deutsche Bank ve spolupráci s klimatickým centrem Kolumbijské univerzity provedlo detailní „audit“ nejvážnějších pochybností o klimatické vědě z poslední doby. Výsledky auditu vyvracejí dvanáct nejčastějších klimaskeptických argumentů.

Experti shledali jako nepodložená tvrzení o tom, že oteplování klimatu v posledních desetiletích bylo způsobeno vyšší sluneční aktivitou, nebo že zvýšené koncentrace oxidu uhličitého povedou k lepší globální zemědělské produkci. V analýzách odborníků neobstálo ani mínění, podle kterého vodní pára snižuje skleníkový efekt lidmi vyprodukovaného oxidu uhličitého. Současně potvrdili, že neexistuje rozpor mezi teplejší Evropou ve středověku a dnešními názory klimatologů o globální změně podnebí.

Pro investiční analytiky z Deutche Bank je nejpřesvědčivějším důkazem, že ke změně klimatu dochází, prostá fyzika: s rostoucím množstvím oxidu uhličitého v atmosféře dochází k oteplování. Mark Fulton, který v bance řídí oddělení výzkumu investic do opatření na ochranu klimatu dodává: „Klíčovým poznatkem současné vědy je, že dosud neobjevila žádný přirozený faktor, který by oteplování bránil. Náš audit jasně potvrdil, že současná vlna pochybností nijak nevyvrací tvrzení, že změna klimatu už probíhá a je to závažná a dlouhodobá hrozba.“

Vlnu pochybností živí mainstreamová média svou snahou o senzace, aniž by měla dostatek odborných informací. Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku má zkušenosti s takovýmto přístupem: „Deník Právo zveřejnil na první stránce zprávu o tom, že vědci dospěli k názoru, že změna klimatu není způsobena lidmi. Článek byl interpretací jedné mezinárodní studie, ke které si redaktoři očividně nepřečetli ani tiskovou zprávu autorů. Vědce jsme informovali o interpretaci jejich výzkumu a ti obratem zaslali redakci vyjádření, že žádné takové závěry z jejich práce dělat nelze. Statisícům mystifikovaných čtenářů ani dotčeným vědcům se ale dosud nikdo neomluvil.“

Foto: Greenpeace

 

 

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla