Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Ředitelé a členové představenstev velkých firem jako Vodafone, Tesco, Nestlé, Allianz či Lloyds a dalších 22 nadnárodních korporací vyzvali EU, aby neotálela s přechodem na nízkouhlíkové čisté technologie.


Apelují na unii, aby se dohodla, že sníží emise skleníkových plynů o 30 %. „Navýšení popožene ekologické investice, a v tom spočívá naše budoucí konkurenceschopnost,“ nechali se slyšet v dopise do Financial Times. Výzvou tak podpořili prohlášení ministrů životního prostředí Francie a Německa a ministra energetiky Velké Británie prosazujících zvýšení dvacetiprocentního závazku.

Ministři tří největších evropských ekonomik a zmíněná sedmadvacítka manažerů se shodují, že ambicióznější závazek snižování emisí povede ke zvýšení ceny vypouštěného uhlíku (povolenek), a to bude důležité pro rozhodování investorů. Nedostatečně motivující prostředí může způsobit, že Evropa začne zaostávat za Japonskem, Čínou či USA, které zažívají velký boom čistých technologií. Nové zelené hi-tech, investice do čistých technologií a inovací mohou Evropské unii pomoci nastartovat nový ekonomický boom i postupně vybudovat energetickou nezávislost na nižším dovozu ropy a plynu.

Ekologické organizace vidí také rizika: podniky si mohou nakoupit emisní kredity z ekologických projektů v rozvojových zemích. „Kvalita a skutečný přínos těchto projektů jsou často pochybné,“ varuje před podobným přístupem Jeřábek. Navíc se tím Evropa zbytečně zbavuje investic do nových odvětví a posílá je jinam. Jiným sporným bodem je rozdávání emisních povolenek zdarma. Státy EU rozdají podnikům povolenky k exhalacím větším, než kolik dohromady vypustí. Přebytky si pak mohou schovat do dalšího období. Snižování znečištění do roku 2020 vlastně snižováním nebude a EU zůstane mimo technologické trendy 21. století.

České emise
Domácí politici pomáhají dávat naše společné peníze ČEZ. Loni navíc občanští a sociální demokraté přiklepli velkým energetickým firmám přístup k emisním povolenkám za téměř 70 miliard bez aukcí. „Stát tak může přijít o desítky miliard. Jde o ušlou příležitost pro skutečnou modernizaci české ekonomiky,“ kritizuje rozhodnutí poslanců Jeřábek. Peníze totiž jinak měly jít do zateplování domů, které by snížilo dovoz ruského plynu. Ekologické organizace v koncepci Chytrá energie představily cestu, jak zelené inovace a nová odvětví mohou během čtyř desetiletí proměnit českou energetiku. Ukazují, že lze v Česku do poloviny století srazit exhalace oxidu uhličitého o 88 % a přitom zajistit dostatek energie pro české domácnosti a průmysl bez rozšiřování uhelných dolů a nových atomových reaktorů.

Evropští manažeři uzavírají svoji výzvu prohlášením, že „budoucí konkurenční výhoda EU spočívá v tom, že náš byznys uskuteční globální hospodářskou přeměnu, která svět v příštích dekádách čeká, a ne že se před ní bude skrývat. Snad před touto výzvou nebudou čeští politici strkat hlavu do uhlí,“ vzkazuje naší vládě Jiří Jeřábek.

Text: redakce e-zpravodaje Chytrá energie

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla