Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Energetická politika

Přestože si Ministerstvo průmyslu na poslední chvíli dohodlo s Evropskou komisí měsíční odklad (a stejně jako loni posílá plán do Bruselu s měsíčním zpožděním), je již prakticky jasné, co bude národní strategie obsahovat. Zásadní změny na poslední chvíli se neočekávají.

Napínavé vyjednávání Evropské rady skončilo v noci z 12. na 13. prosince dohodou 27 členských států EU na cíli dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Dohodu na tomto cíli nakonec podpořilo i Česko, které jí dosud blokovalo. Premiér Andrej Babiš stejným postupem vyhrožoval i tentokrát, nakonec však svůj postoj změnil. Jediný, kdo se k cíli nepřihlásil, je zatím Polsko. To se celou dobu pokoušelo vyjednávat posunutí cíle na rok 2070. Dohodu Evropské unie však nakonec nevetovalo a pro zatím získalo pouze výjimku, o které bude Evropská rada znovu jednat v červnu 2020.

Pro dosažení klimatické neutrality v Evropské unii do roku 2050 je nutné, aby emise skleníkových plynů klesly nejen v energetice či dopravě, ale také v průmyslové výrobě. Podle scénáře Evropské komise v její dlouhodobé klimatické strategii by emise z průmyslového sektoru napříč všemi členskými státy EU měly klesnout o přibližně 85 % do roku 2050 oproti roku 1990.

Až 12 milionů MWh elektřiny mohou podle nové studie Joint Research Centre Evropské komise vyrobit fotovoltaické elektrárny na střechách, těžbou zničených plochách a dalších vhodných místech v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jedná se o celou polovinu současné výroby elektřiny z hnědého uhlí v těchto krajích. Druhá polovina uhelné produkce pak odpovídá množství elektřiny, které se z ČR vyváží, takže z hlediska energetické potřeby ČR by již uhelné elektrárny nebyly potřeba.

Evropská komise 18. června zveřejnila dlouho očekávané hodnocení klimaticko-energetických plánů, jejichž návrhy odeslaly členské země do Bruselu na přelomu roku. Tyto plány mají zajistit splnění evropských klimaticko-energetických cílů k roku 2030. Jde v nich o snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a podílu obnovitelných zdrojů energie.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla