Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Energetická politika

Tak dlouho se mluvilo o nové státní energetické koncepci a padaly zaručené termíny (zasvěcení vědí, že tu poslední přijala vláda před deseti lety a navzdory zákonným požadavkům nová dosud nebyla přijata), až se raději představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu začali tvářit, že neexistuje. Zkuste ji sami najít na webových stránkách úřadu. Stejně tak bylo v naprosté a neobvyklé tichosti v poslední červencový den vydáno Stanovisko MŽP rámci procesu hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Ke stažení zde. Nutno připomenout, že se týká návrhu koncepce ze září 2013. A v tom možná bude tkvít příčina onoho neveřejného postupu.

Rusko-ukrajinská krize odhalila významnou slabinu - naši energetickou závislost – a Evropa horečně diskutuje, jak se co nejrychleji dostat z Putinovy (nejen) plynové pasti. Zatím se ale zdá, že se ve snaze urychleně jednat řítíme do pasti jiné - závislosti na zdrojích z rizikových oblastí, vysokých cenách plynu a zastaralé uhelné energetice. Účinné a dlouhodobé řešení nám přitom leží přímo před nosem.

Dánská energetická agentura, kterou řídí ministerstvo energetiky a klimatu, zveřejnila v polovině května 2014 čtyři scénáře možného přechodu Dánska na úplné zásobování země obnovitelnými zdroji. Všechny scénáře jsou kalkulovány tak, aby Dánsko dosáhlo nezávislosti na fosilních palivech ve výrobě elektřiny a tepla do roku 2035, do roku 2050 se pak mají bez fosilních paliv obejít i doprava a průmysl.

Zero Carbon Britain, vědecky podložený dekarbonizační scénář zpracovaný Centrem alternativních technologií (CAT) z Walesu, představil v dubnu na několika místech v ČR jeden z jeho klíčových autorů, Tobi Kellner. Scénář reaguje na poznatky vědy o klimatické změně a řídí se fyzikálně realistickým pohledem a ne tím, co se dnes zdá být politicky přijatelné. Snižuje emise skleníkových plynů až k dosažení nulové bilance, kterou klade orientačně  do roku 2030.

Evropská komise v lednu 2014 zveřejnila Bílou knihu o rámci politiky pro klima a energetiku do roku 2030. Navrhla v něm snížení emisí skleníkových plynů o 40 % oproti úrovni roku 1990, závazný cíl pro celou EU dosáhnout podílu energie z obnovitelných zdrojů ve výši nejméně 27 % a jen nekonkrétní cíle v oblasti energetické efektivity. Již 4. března projednají návrh Evropské komise ministři zodpovědní za energetiku a ve dnech 20. až 21. března měly rámec schvalovat předsedové vlád členských zemí EU.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla