Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Energetická politika

Návrh nové surovinové politiky České republiky, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, hodlá podstatným způsobem proměnit polistopadový kurz v postupném utlumování problematické těžby uranu. Považuje za žádoucí začít chystat otevření nového dolu pro těžbu nepodstatných zásob uranu na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice.

Od 21. října běží nová výzva programu Nová zelená úsporám. Asi nejlepší zprávou je, že se na několik dalších let jedná o výzvu poslední – je to totiž výzva kontinuální, která by měla být otevřená až do konce programu, do roku 2021. Objem prostředků, o které lidé žádají, by tak měl být vyrovnaný s výnosy z aukcí emisních povolenek v systému ETS, který program financuje. Díky zjednodušení administrativy při převodu financí z aukcí do Nové zelené úsporám by mělo být riziko, že žádosti o dotace budou odloženy do zásobníku, minimalizováno.

Vládní materiál Aktualizace státní energetické koncepce má na sobě od 18. května razítko „schváleno“. To ale neznamená, že je jasno o dlouho očekávaných koncepčních rozhodnutích. O územních limitech těžby hnědého uhlí v severních Čechách se má rozhodovat separátně až ve druhém pololetí, o způsobu dotování výstavby koncepcí navrhovaných jaderných reaktorů až za několik let.

Podnětů k revizi dosavadních energetických politik Evropské unie měl tým Junckerovy Komise pod vedením komisaře Šefčoviče více než dost: EU je s 53% podílem importovaných energetických zdrojů největším dovozcem na světě, budování jednotného energetického trhu vázne, cena elektřiny na trhu je o 30 % vyšší než v USA a v případě plynu dokonce o 100 %, slibně nastartovaný rozvoj domácích čistých zdrojů energie potřebuje nové impulsy, doprava je z 94 % závislá na ropě, která v 90 % také pochází z dovozu.

Dvě čísla z energetických statistik za rok 2014 působí skutečně ohromujícím dojmem. Německo pokrylo 27 % své spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů a Dánsko 39 % jenom z větrných elektráren. V případě Německa obnovitelné zdroje poprvé v historii překonaly ve výrobě elektřiny elektrárny na hnědé uhlí. Dánové pak v praxi dokazují, že při nasazení metod řízení poptávky a při spolupráci se sousedními státy se může i nestabilní zdroj stát dominantním. Dánsko i Německo ukazují, že jejich koncepce, jejichž cílem je přechod k systémům s převahou obnovitelných zdrojů, jsou postupně naplňovány.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla