Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Český dovoz ropy a zemního plynu může během čtyř desetiletí klesnout na polovinu a exhalace mohou být o 88 % menší. Potvrdily to nezávislé kalkulace, které nechaly sestavit ekologické organizace.

Kalkulace jsou součástí koncepce Chytrá energie - konkrétního a propočteného plánu, jak zelené inovace a nová odvětví mohou během čtyř desetiletí proměnit českou energetiku. Pokud se návrh uskuteční, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů pokryje 49 procent dnešní české spotřeby energie a ještě větší díl elektřiny.

Pačesovy podklady, nezávislé přepočty

Koncepce je založena na výsledcích Pačesovy komise. Program sestavený do více než stostránkové publikace vznikal několik let ve spolupráci s experty z renomovaného Wuppertalského institutu, který pro něj dělal nezávislé propočty.  „Je to vůbec první takto podrobný a konkrétní návrh, jak snížit české exhalace skleníkových plynů a dovoz paliv ze zahraničí, jenž u nás za 20 let vznikl," říká Martin Sedlák z Hnutí DUHA.

Leitmotivem je efektivnější ekonomika

Koncepce spočívá hlavně v opatřeních, která zajistí větší výkon české ekonomiky – a lepší životní standard – s mnohem menším množstvím energie. Například spotřeba energie v domech může díky zateplování, lepším spotřebičům a dalším opatřením klesnout o 58 procent.

Kalkulace také potvrzují, že lze (a jak) zajistit dostatek energie pro české domácnosti a průmysl bez rozšiřování uhelných dolů a nových atomových reaktorů. Nemalé příležitosti jsou také ve výrobě z malých, čistých zdrojů. Bioplynové stanice, větrné elektrárny, solární panely a další obnovitelné zdroje výhledově dovedou pokrýt dvě třetiny dnešní české poptávky po elektřině.

Ropa je také energie

Oproti vládním energetickým koncepcím plán ekologických organizací věnuje velkou pozornost dopravě. Asi 70 % českého dovozu paliv totiž tvoří ropa. Už současné technologie však umožňují vyrábět auta se spotřebou o třetinu nižší oproti těm, co dnes jezdí po silnicích. Plán Chytrá energie také počítá s konkrétními kroky, které sníží naši závislost na dovážené ropě. Jde zejména o opatření na podporu pohodlné veřejné dopravy, přesun nákladní přepravy na železnici nebo výstavby bezpečných cyklostezek ve městech.

Důsledně a chytře

Páteř plánu Chytré energie tvoří scénáře, které propočítávaly, co v české ekonomice a energetice lze realisticky udělat. Nejprogresivnější scénář, Důsledně a chytře, kalkuloval, jaké výsledky by mělo plošné využití příležitostí ke snižování energetické náročnosti i kompletní využití potenciálu domácích obnovitelných zdrojů energie. Potvrdil, že díky vysokému využití potenciálu energetické efektivnosti lze snížit konečnou spotřebu energie do poloviny století, a to o 40 procent. Hrubá spotřeba elektřiny by do poloviny století klesla o 13 procent. Dovoz ropy a zemního plynu by byl o 51 procent, respektive 49 procent nižší. Obnovitelné zdroje by mohly pokrýt polovinu spotřeby primární energie už v roce 2050.

Ale koncepce též navrhuje sadu hlavních opatření. „Zda také u nás nastartují zelené inovace, nebo se staneme energetickým skanzenem Evropy, záleží na konkrétní legislativě, daňových programech nebo podpoře pro zateplování," poznamenal Jan Rovenský z Greenpeace. Mezi hlavní návrhy patří zákon vytvořený podle britského vzoru, který stanoví závazné tempo pro snižování exhalací skleníkových plynů. Dalším návrhem je Fond energetické nezávislosti, jenž bude investovat do zateplování domů.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla