Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Až 12 milionů MWh elektřiny mohou podle nové studie Joint Research Centre Evropské komise vyrobit fotovoltaické elektrárny na střechách, těžbou zničených plochách a dalších vhodných místech v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jedná se o celou polovinu současné výroby elektřiny z hnědého uhlí v těchto krajích. Druhá polovina uhelné produkce pak odpovídá množství elektřiny, které se z ČR vyváží, takže z hlediska energetické potřeby ČR by již uhelné elektrárny nebyly potřeba.

 Vedení Ústeckého kraje, kde se aktuálně dokončuje nová Územní energetická koncepce, však plánuje díky fotovoltaice vyrábět jen 0,7 milionu MWh a naopak ještě v roce 2044 vyrábět 11 milionů MWh z uhlí. Potenciál sluneční, ale také například větrné elektřiny  zůstane ležet ladem, pokud stát nezačne systematicky podporovat rozvoj těchto domácích, čistých zdrojů. Aktuálně se však Ministerstvo průmyslu a obchodu snaží rozvoj brzdit tím, že navrhuje absurdně nízký cíl pro obnovitelné zdroje v Národním klimaticko-energetickém plánu. Vyšší cíl doporučuje Evropská komise, ale také třeba český Svaz průmyslu a dopravy.

Možnosti rozvoje výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů - na rozdíl od hnědého uhlí - mají samozřejmě také i ostatní kraje. Celkově tedy mohou obnovitelné zdroje postupně nahradit uhlí a další fosilní paliva. To dokazuje další studie Energonautics z minulého roku, která ukázala, že při rozumném růstu obnovitelných zdrojů je možné do roku 2030 odstavit všechny uhelné elektrárny, aniž by to ohrozilo stabilitu elektrizační soustavy (počítá se však s pokračováním uhelných tepláren i po tomto roce).

“Uhelné” kraje v ČR přitom mají větší možnosti získat peníze na rozvoj obnovitelných zdrojů. Finance mohou přicházet nejen z fondů EU, ale také například z výnosů emisních povolenek (například prostřednictvím programů, jako je “Nová zelená úsporám” či tzv. “Modernizačního fondu na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů”). Šancí pro Ústecký a Karlovarský kraj je také zvýšení těžebních poplatků z hnědého uhlí.
 
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: "Budeme za 10 či 20 let nazývat Ústecký a Karlovarský kraj slunečními regiony? Polovinu současné výroby elektřiny z hnědého uhlí totiž ČR vyváží a polovinu může nahradit jeden typ místního, čistého a obnovitelného zdroje - fotovoltaické panely, například na střechách či těžbou zničených plochách. Aby se tu však sluneční (ale také větrné) elektrárny rozrůstaly, musí stát zvýšit cíl pro obnovitelné zdroje v Národním klimaticko-energetickém plánu a kraje plánovat energetické koncepce pro budoucnost a ne minulost.”

Podle zprávy Hnutí DUHA a CDE Edvard Sequens, Calla

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla