Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Návrh Národního integrovaného energetického a klimatického plánu ČR (NEKP), podle kterého má Česká republika přispět k plnění evropských cílů pro rok 2030, rozhodně není progresivním plánem dekarbonizace energetiky. Ministerstvo průmyslu zpracovalo dokument, jehož cílem je spíše omezení změn na minimum. Jeho největším nedostatkem je velmi nízký cíl pro obnovitelné zdroje, který zdaleka nevyužívá reálný potenciál jednotlivých technologií pro příští dekádu.

Ministerstvo průmyslu ve svém návrhu předpokládá nárůst podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě ze současných 15 % na 20,8 % v roce 2030, což zdaleka neodpovídá potenciálům, které odhadují experti v jednotlivých oborech obnovitelné energetiky. Navíc převážnou většinu nárůstu má podle představ ministerstva zařídit zvýšené využívání biomasy včetně motorových biopaliv. Plán přitom neobsahuje analýzu dostupnosti zemědělské a lesní biomasy. Větrná a solární energetika, které jsou hlavními tahouny evropského obnovitelného rozvoje stojí v českém plánu stranou.

Klimaticko-energetické plány všech členských států aktuálně hodnotí Evropská komise. Finální verze po zapracování připomínek by měly být dokončeny do prosince letošního roku. Specifikem českého plánu je skutečnost, že aktuální legislativní návrhy počítají s jeho hodnotami jako s limitem pro podporu jednotlivých technologií.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Více informací:
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/klimaticko-energeticke-plany-evropskych-zemi-potrebuji-vylepsit-prikladne-zeme-smeruji-k

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla