Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Když Evropská komise koncem roku 2016 zveřejnila balíček návrhů pro oblast energetiky a ochrany klimatu v příští dekádě, na těchto stránkách jsme poukazovali na jednu vážnou slabinu: chybějící podíly čisté energie a energetických úspor na úrovni jednotlivých členských států, což je praxe ze současné právní úpravy. Namítali jsme, že pokud nebude předem stanoveno, jak velkým dílem má každá země přispět k celounijním cílům, o to silnější kontrola ze strany Bruselu bude potřeba. A také přesná pravidla, co se bude dít, pokud součet jednotlivých příspěvků nedá dohromady celkové odsouhlasené číslo.

Po půldruhém roce vyjednávání je jasné, že výsledný kompromis absenci závazných cílů pro rozvoj obnovitelných zdrojů a energetickou efektivitu na úrovni členských států neřeší. Dohodnutá pravidla pro případ, že by se mezi státy objevili černí pasažéři, jsou příliš vágní. Hlavní zodpovědnost za férový přístup k plnění Pařížské dohody o ochraně klimatu zůstala tedy na národních vládách a poměrně záhy se ukáže, jak se tohoto úkolu zhostí: do konce prosince tohoto roku musejí zveřejnit návrh integrovaného plánu pro implementaci schválené evropské legislativy. A zohlednit, že v průběhu vyjednávacího procesu došlo k navýšení evropského cíle pro podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě na 32 %  a spotřeba energie má v roce 2030 klesnout o 32,5 % oproti základnímu scénáři vývoje z roku 2007 s možností navýšení cíle v roce 2023 - stejně jako v případě obnovitelných zdrojů.

„Tři klíčové impulsy v podobě nového cíle pro zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a strategie pro vybudování bezemisní evropské ekonomiky jsou dalším jasným vzkazem pro českou vládu, že se musí pustit do aktualizace Státní energetické koncepce,” komentoval dosaženou dohodu Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Vláda by měla také prosadit novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která zavede rozumnou podporu zejména pro obecní a občanské projekty obnovitelných zdrojů (například větrné elektrárny). Ve spolupráci s distributory elektřiny a Energetickým regulačním úřadem by měla připravit nové tarifní podmínky pro samostatné výrobce elektřiny, které zajistí spravedlivé rozdělení nákladů na distribuční sítě a zároveň podpoří rozvoj vlastní výroby elektřiny. Zájemci o výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu mají nyní potvrzeno, že na vlastnictví malého zdroje (například střešní fotovoltaické elektrárny) nesmí být členskými státy uvaleny žádné zvláštní poplatky.

Klára Sutlovičová, Glopolis

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla