Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Začátkem prázdnin schválila vláda Souhrnný akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Chce jím podpořit rozvoj krajů strukturálně postižených těžbou uhlí. Schválení plánu je krok správným směrem. Obdobnou strategii pro sociálně ohleduplný odklon od uhlí mají i v řadě dalších zemí či regionů.

Jako problematické však vnímáme minimální zapojení obyvatel dotčených krajů do tvorby plánu. Rovněž neziskové organizace nebo starostové obcí, které se postavily proti prolomení limitů těžby uhlí, nebyly přizváni k jednacímu stolu. 

I přes řadu zajímavých a pozitivních opatření akční plán málo zdůrazňuje zlepšování životního prostředí, především vyčištění ovzduší zatíženého těžbou a spalováním uhlí. V kapitole životní prostředí bohužel zůstalo především u revitalizace a rekultivace území po těžbě, a to je málo.

Hlavní podmínkou rozvoje krajů bylo a je zachování limitů těžby uhlí. Současná vláda zbytečně prolomila limity na velkolomu Bílina a uvolnila tak další těžbě sto milionů tun uhlí, které měly původně podle vládního usnesení z roku 1991 zůstat pod zemí  Současně potvrdila zachování limitů na velkolomu Československé armády, které chrání města a vesnice.

Doufejme, že nedostatky prvního akčního plánu se podaří odstranit ve druhém, navazujícím akčním plánu, na němž by se mělo začít pracovat už koncem září.

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla