Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Standardní metodou distribuce povolenek ve třetím obchodovacím období systému emisního obchodování (2013–2020) je prodávání povolenek v aukcích. Rozdávání bezplatných povolenek mělo být pouze dočasným opatřením v případě tzv. ohrožení únikem uhlíku (tj. rizika, že se vlivem EU ETS podnik přestěhuje za hranice EU) nebo pomoci státům, jako je Česká republika, s transformací energetického sektoru. Ostatní účastníci obchodování s emisemi si musejí nakupovat povolenky v aukcích.

Seznam sektorů, které jsou ohroženy únikem uhlíku, byl však kvůli obavám ze ztráty evropské konkurenceschopnosti sestaven příliš velkoryse v porovnání s tím, které sektory jsou skutečně ohrožené. Emise v rámci systému EU ETS klesaly průměrně o 3,0 % ročně (uvažujeme-li roky 2001–2015, kdy se ekonomika stabilizovala po finanční krizi), výsledky za jednotlivé sektory však byly velmi nevyrovnané. Energetické sektory snižovaly emise o 4,5 % ročně, zatímco emise průmyslových podniků klesaly o pouhých 0,7 % ročně. Podobný nepoměr platí i pro Českou republiku, kde emise průmyslových podniků v posledních letech dokonce lehce rostly.

Během právě probíhajícího vyjednávání o reformě systému politici dosud zamítli všechny návrhy, které by udílení povolenek zdarma omezily na sektory, jež budou po následující desetiletí únikem uhlíku nejvíce ohroženy. Seznam tzv. tlustých koček, tedy firem, které mají největší přebytky zdarma získaných povolenek, se od naší poslední analýzy z roku 2011 změnil, ale problém nadměrné alokace zůstává.  Mimo jiné sektor výroby cementu – jedna z největších českých „tlustých koček” – je na cestě k vytvoření kumulativního přebytku v hodnotě více než 540 milionů korun v roce 2020.

Naše modely pro čtvrté obchodovací období ETS ukazují chmurný obrázek, ve kterém většina přealokovaných průmyslových firem bude i nadále chráněna před účinkem ceny povolenek. To bude důsledek příliš štědrých pravidel, o jejichž reformě politici právě vyjednávají. Je na čase zvážit zavedení účinnějších forem ochrany průmyslu, jako například tzv. Border Tax Adjustments, podle kterého by firmy z vybraných odvětví dovážející zboží do EU musely nakupovat povolenky k pokrytí emisí dováženého zboží. Takové opatření spolu s navýšením celkové ambice EU ETS a s vyřešením přebytku povolenek v systému by vrátilo důvěru v systém emisního obchodování a zvýšilo by cenu povolenek.

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku

Text je shrnutím nově vydaného stejnojmenného infolistu.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla