Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Vládní materiál Aktualizace státní energetické koncepce má na sobě od 18. května razítko „schváleno“. To ale neznamená, že je jasno o dlouho očekávaných koncepčních rozhodnutích. O územních limitech těžby hnědého uhlí v severních Čechách se má rozhodovat separátně až ve druhém pololetí, o způsobu dotování výstavby koncepcí navrhovaných jaderných reaktorů až za několik let.

Z dokumentů spojených s koncepcí určitě stojí za přečtení ty analytické. Vyplývá z nich, že bez uhlí za územními limity se bez problémů obejdeme. Stejně tak říkají, že potenciál obnovitelných zdrojů z velké části zatím čeká na svoje využití. Škoda, že zpracovatelé scénářů byli limitováni zadáním koridorů, které jim neumožnilo zkoumat varianty vycházející z významného poklesu spotřeby v důsledku zvyšování energetické efektivnosti.

Takže lze shrnout. Vláda deklaruje potřebu rozvoje jaderné energetiky, ale bojí se na rovinu říct, jak jej bude dotovat (a jak se tyto dotace promítnou do ceny elektřiny nebo státního rozpočtu). Vláda ví, že uhlí za limity není potřeba, ale odkládá okamžik, kdy se vyjádří v neprospěch podnikání Tykačových těžařů (nebo, kdy si před nimi klekne a nechá zničit prosperující město). Vláda ví, že role obnovitelných zdrojů poroste, ale bojí se přistoupit k podpoře jejich rozvoje (a ukázat kolik by stála ve srovnání s preferovaným jádrem). Škoda, tahle koncepce mohla být užitečná.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla