Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Podnětů k revizi dosavadních energetických politik Evropské unie měl tým Junckerovy Komise pod vedením komisaře Šefčoviče více než dost: EU je s 53% podílem importovaných energetických zdrojů největším dovozcem na světě, budování jednotného energetického trhu vázne, cena elektřiny na trhu je o 30 % vyšší než v USA a v případě plynu dokonce o 100 %, slibně nastartovaný rozvoj domácích čistých zdrojů energie potřebuje nové impulsy, doprava je z 94 % závislá na ropě, která v 90 % také pochází z dovozu.

Výčet problémů je samozřejmě delší - jako poslední a nejvýznamnější jmenujme konflikt poblíž východní hranice EU mezi klíčovým dodavatelem energetických zdrojů a neméně důležitou tranzitní zemí těchto surovin do EU.

Když na konci února Šefčovičův tým zveřejnil ambiciózní strategii na vybudování Energetické unie, odezva ze strany členských států byla neobvykle příznivá. Jistě, míra obecnosti návrhu dovoluje každému najít si v něm to své a až debata o konkrétních opatřeních ukáže, jak velké šance na úspěch bude „nejdůležitější projekt od vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli“ mít.

V Česku se patrně nejvíce pozornosti dostalo návrhu o společném nákupu plynu, což je iniciativa, se kterou loni na jaře přišel tehdejší polský premiér a dnes předseda Evropské rady Donald Tusk. ČR v této souvislosti čeká nelehká odpověď na otázku, jestli energetická bezpečnost může být nadále ohraničena územím našeho státu.

Pozitivní je, že v centru zájmu Energetické unie jsou občané a přínosy, které jim lépe fungující energetika EU nabídne: ať už ve formě levnější elektřiny z čistých zdrojů nebo snížení nákladů na vytápění díky investicím do šetrných budov. Právě velký potenciál úspor jako první nový energetický zdroj uvedl komisař Šefčovič při představení návrhu Energetické unie v Praze a dodal, že Evropská komise plánuje spolu s Evropskou investiční bankou vytvořit nový finanční nástroj pro inteligentnější budovy.  Vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny evropských domů jsou energeticky neefektivní, bude zajímavé sledovat, jak robustní opatření Komise navrhne.

Klára Sutlovičová, Glopolis

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla