Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Dvě čísla z energetických statistik za rok 2014 působí skutečně ohromujícím dojmem. Německo pokrylo 27 % své spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů a Dánsko 39 % jenom z větrných elektráren. V případě Německa obnovitelné zdroje poprvé v historii překonaly ve výrobě elektřiny elektrárny na hnědé uhlí. Dánové pak v praxi dokazují, že při nasazení metod řízení poptávky a při spolupráci se sousedními státy se může i nestabilní zdroj stát dominantním. Dánsko i Německo ukazují, že jejich koncepce, jejichž cílem je přechod k systémům s převahou obnovitelných zdrojů, jsou postupně naplňovány.

Pohled na českou energetickou koncepci, jejíž schválení nemá ani na konci února jasný termín, je ve světle předchozích informací hodně smutný. Obnovitelným zdrojům vymezilo ministerstvo průmyslu pro rok 2040 koridor 18 – 25 % v podílu na výrobě elektřiny. Oproti dnešku jde sice o jistý pokrok, ale při pohledu na tempo, kterým se rozvíjí obnovitelná energetika nejen v Německu, ale i ve Skandinávii, Velké Británii, Itálii, Spojených státech nebo Číně, nemůžeme s nárůstem na z 11 na (maximálně) 25 % za pětadvacet let vůbec vstupovat do soutěže.

Nemáme sice tak výhodné podmínky pro větrné elektrárny jako Dánsko, ale hlavní problém je, že jejich potenciál využíváme jen z několika procent. Rozdíl v koncepcích je patrný na první pohled. České ministerstvo pokládá za hrozbu i rozvoj obnovitelných zdrojů v sousedních zemích. Samozřejmě nejde o hrozbu pro Českou republiku, ale pro průmysl fosilních paliv a jaderné energetiky.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Další informace:

http://www.volker-quaschning.de/datserv/ren-Strom-D/index_e.php
http://www.thelocal.dk/20150106/danish-wind-energy-has-record-year

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla