Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Dva dny před Štědrým dnem bude vláda po deseti schvalovat aktualizovanou energetickou koncepci, nelze však říci, že jde o koncepci novou. Energetická koncepce potvrzuje, že se klidně obejdeme bez uhlí za limity a že závislost na fosilních palivech by šlo výrazně srazit. A to přesto, že promarňuje většinu příležitostí ke snížení energetické náročnosti ekonomiky i výrobě domácí čisté energie.

Dánsko má čtyři scénáře přechodu energetiky na úplné zásobování obnovitelnými zdroji do roku 2035, Německo má plán omezení emisí oxidu uhličitého o 80 % do roku 2050, řada dalších zemí od Skotska přes Belgii po Portugalsko má ambiciózní plány rozvoje obnovitelné energetiky. Česká republika nemá nic.

Při přípravě alternativního konceptu Chytrá energie byla referenční varianta nazvána Vše při starém. Tedy bez žádných potřebných změn.  Koridory, do kterých se scénáře ministerstva musejí vejít, těžko popsat lépe jinými slovy než „hlavně vše při starém“. Žádný scénář nepředpokládá pokles spotřeby energie pod dnešní úroveň. Vůbec nemluvíme o možné inspiraci koncepcemi zemí jako je Dánsko nebo Německo, které přecházejí na systémy s převahou obnovitelných zdrojů. Ostatně i scénáři zpracovanými pro Chytrou energii či Energetickou (r)evoluci se ministerstvo odmítlo zabývat, neboť „hrubým způsobem narušují“ strategické cíle.

Předkládaná koncepce má skladbu zdrojů do roku udržet v koridorech, kde podíl jádra při výrobě elektřiny neklesne pod 46 % a podíl obnovitelných zdrojů se nedostane přes 25 %, tedy úroveň, na které je Německo dnes. Koncepce se nevyjadřuje k bourání obcí v Podkrušnohoří – navržené koridory jsou dost široké, aby se do nich vešla jak těžba v rámci územních limitů, tak i za nimi. Máme tedy státním úřadem potvrzeno, že bez uhlí za limity se obejdeme, ale vláda nechce říct, že nechá uhlí pod zemí a jiřetínské domy na zemském povrchu.

Nevyhovující podoba energetické koncepce je důsledkem přípravy, ze které byly cíleně vyloučeny ty segmenty energetického průmyslu, které se věnují energetické efektivitě a obnovitelným zdrojům energie. Naštěstí okolní energetický svět kráčí jinudy a i státní koncepci odnese do propadliště dějin.

Karel Polanecký, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla