Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Tak dlouho se mluvilo o nové státní energetické koncepci a padaly zaručené termíny (zasvěcení vědí, že tu poslední přijala vláda před deseti lety a navzdory zákonným požadavkům nová dosud nebyla přijata), až se raději představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu začali tvářit, že neexistuje. Zkuste ji sami najít na webových stránkách úřadu. Stejně tak bylo v naprosté a neobvyklé tichosti v poslední červencový den vydáno Stanovisko MŽP rámci procesu hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Ke stažení zde. Nutno připomenout, že se týká návrhu koncepce ze září 2013. A v tom možná bude tkvít příčina onoho neveřejného postupu.

Nový ministr Jan Mládek totiž několikrát potvrdil, že dochází k úpravám dokumentu, některé jsme mohli zaznamenat. A sami mnohé požadujeme, viz www.energetickakoncepce.cz.  Drobné úpravy i na základě hodnocení vlivů jsou samozřejmě možné, ale pokud má být například naplněn požadavek MŽP ze stanoviska: „V ASEK  požadujeme  komplexněji  a  precizněji  reflektovat  závazky  EU  a  ČR  v oblasti změny  klimatu  přijaté  v rámci  klimaticko-energetického  balíčku.  Scénáře  musí  být hodnoceny z hlediska jejich dopadů na plnění cílů do roku 2020, respektive uvažovaných  cílů do roku 2030, 2040 a 2050. Zároveň musí být rovněž limitovány splněním závazků ČR v oblastech ochrany ovzduší a energetické účinnosti.“, znamená to již takové změny, které musí projít novým hodnocením vlivů na životní prostředí. V něm totiž žádné scénáře nefigurovaly, Ministerstvo průmyslu ignorovalo požadavek MŽP ze závěru zjišťovacího řízení.

Podobně ticho ale je také okolo ekonomické analýzy dopadů nové energetické koncepce, která, pokud bychom dali na slova náměstka Pavla Šolce, už by byla nejméně rok a půl na stole. Není a ještě nejspíš hned tak nebude. Velkou neznámou také je, jak dopadlo mezistátní posouzení vlivů koncepce, protože o něm zatím Ministerstvo životního prostředí na svých stránkách mlčí. Dění okolo koncepce tak ještě může být zajímavé a překvapení lze očekávat.

Edvard Sequens, CallaProjekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla