Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Rusko-ukrajinská krize odhalila významnou slabinu - naši energetickou závislost – a Evropa horečně diskutuje, jak se co nejrychleji dostat z Putinovy (nejen) plynové pasti. Zatím se ale zdá, že se ve snaze urychleně jednat řítíme do pasti jiné - závislosti na zdrojích z rizikových oblastí, vysokých cenách plynu a zastaralé uhelné energetice. Účinné a dlouhodobé řešení nám přitom leží přímo před nosem.

Evropská komise připravila na červnový summit (26. a 27. 6.) návrh, jak zvýšit energetickou bezpečnost EU. Bude se o něm diskutovat spolu s další ožehavou agendou, cíli v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030. Až dosud se obě témata projednávala separátně, jak ale ukazuje nová studie Greenpeace, nerozlučně spolu souvisejí a účinná klimaticko-energetická politika může zásadně snížit energetickou závislost Evropy.

Pokud se EU domluví na ambicióznějších a závazných cílech pro snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení energetické účinnosti a podílu energie z obnovitelných zdrojů, klesne spotřeba energií k roku 2030 o 35 % ve srovnání s rokem 2010 a 46 % celkové spotřeby budou pokrývat domácí obnovitelné zdroje.

Po měsících debat tak mají evropští lídři skvělou příležitost opravdu něco změnit a zbavit nás fosilních paliv a závislosti na drahých a nejistých dovozech. Politici z našeho regionu ale hledají energetickou bezpečnost ve výstavbě nových plynovodů, čímž bychom pouze přemístili energetickou závislost na jiné, mnohdy rizikové země. Argumentují energetickou bezpečností i při obhajobě dalšího rozvoje jaderné energetiky, ačkoli ten by naši závislost významně zesílil -  veškeré jaderné palivo dovážíme z Ruska.

Občané to vidí jinak. Čerstvý průzkum provedený v zemích Visegrádské čtyřky (V4) ukázal, že většina Čechů, Slováků, Poláků i Maďarů je přesvědčena, že podpora obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti povede ke snížení naší závislosti na energetických dovozech ze zemí mimo Evropskou unii. „Podle průzkumu se 78 % Čechů domnívá, že by se státy Evropské unie měly dohodnout na omezení plýtvání energiemi. V tomto názoru panuje shoda napříč celou populací bez rozdílu pohlaví, věku či vzdělání,“ uvedla Blanka Šímová z agentury IPSOS. Budou politici jednat v souladu s přáním voličů i výsledky studií a podpoří na evropské úrovni závazné cíle pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje?

Lenka Pipková, Greenpeace ČRProjekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla