Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Proces posuzování vlivů  Aktualizace Státní energetické koncepce na životní prostředí dospěl do závěrečné fáze. V pátek 13. prosince měli občané poslední možnost poslat svoje připomínky, proběhla veřejná projednání a ministerstvo životního prostředí zpracovává stanovisko. Je ovšem pravděpodobné, že nová vláda nebude chtít schvalovat koncepci připravenou svými předchůdci. Dlužno dodat, že spadne-li plán pod stůl i s vyhodnocením dopadů na životní prostředí, nebude to žádná škoda.

Celý proces posuzování dopadů koncepce byl promarněnou příležitostí. Koncepce připravená ministerstvem průmyslu a obchodu sázela především na rozvoj jaderné energetiky a přímo vybízela k porovnání s alternativami. Jak by se projevilo, kdyby se nové jaderné bloky v České republice nestavěly? Co by znamenal razantní nástup obnovitelných zdrojů v německém stylu? Jak by se projevilo omezení vývozu elektřiny? Jaké jsou varianty poklesu spotřeby v důsledku zlepšování energetické efektivnosti?

Zpracovatel dokumentace, společnost AMEC s.r.o., k porovnání scénářů s odlišnými parametry nepřistoupil, neboť podle svého ředitele nedostal takové zadání. Aby byl formálně splněn požadavek Ministerstva životního prostředí na posouzení více variant, předložilo MPO k posouzení deset let starý scénář zpracovaný pod vedením tehdejšího náměstka Martina Peciny. Jeden z mála materiálů, oproti kterému vychází posuzovaná aktualizace lépe. Ale to bylo jasné na první pohled.

Má-li celý proces hodnocení koncepce sloužit svému účelu, nesmí se MŽP s předloženým cvičením spokojit. Posouzení by mělo být zásadně dopracováno. A jestli se nová vláda rozhodne začít s energetickou koncepcí z gruntu nanovo, může stávající dokumentaci použít pro ukázku, jak by výsledek neměl vypadat.  

Karel Polanecký, Hnutí DUHAProjekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla