Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Státní energetická koncepce, která měla být podle zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu již přijata vládou nabírá další zpoždění.  Dokument půjde do vlády zřejmě až příští rok. Koncepci by měla na podzim připomínkovat veřejnost i obce a úřady. Nejen české, zájem promluvit do hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí vyslovilo i Slovensko a Rakousko.

V dubnu, když vláda rozhodovala o výběru firmy AMEC, která se stala zpracovatelem hodnocení vlivů státní energetické koncepce na životní prostředí, jsme upozorňovali na neobvyklé, nesmyslně krátké termíny. Konec září 2013 uvedený ve vládou posvěcené smlouvě jako datum ukončení celého procesu, kdy mělo být předloženo stanovisko ministerstva životního prostředí, se již předem jevil nereálně.

Je konec října a ještě nebylo předloženo hodnocení vlivů. Ministerstvo průmyslu se zpracovatelem se musí mimo jiné vypořádat s požadavkem MŽP na posouzení více variant koncepce. Přesně to požadovaly i ekologické organizace, protože původní představa ministerstva průmyslu na formální posouzení jen jeho jediné varianty byla v rozporu se zákonem. Zda byla skutečně zpracována a posouzena i skutečně moderní verze, která by vyčistila naši energetiku, to zatím říci nemůžeme.  Připomínky nevládních organizací k původnímu návrhu jsou na www.energetickakoncepce.cz .

Edvard Sequens, Calla
Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla