Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Předložit novou státní energetickou koncepci ve více variantách požadují úředníci ministerstva životního prostředí. Vyplývá to ze závěru takzvaného zjišťovacího řízení, který v rámci posouzení vlivů koncepce na životní prostředí vydal příslušný odbor ministerstva. Přesně to po ministerstvu žádaly i ekologické organizace – aby neprošla představa (ex)ministra průmyslu Martina Kuby. Ten chtěl nechat formálně posoudit jen jediný návrh, jenž by byl nejlepší i nejhorší zároveň.

Ministerstvo životního prostředí rovněž požaduje, aby hodnocení zejména:

•    srovnalo soulad české koncepce s evropskými strategiemi snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a energetické efektivity,
•    porovnalo dopady různých variant a scénářů vývoje české energetiky na klima Země,
•    vyhodnotilo i dopady externalit, jako je těžba surovin, jaderné odpady, bourání obcí a další,
•    zhodnotilo, do jaké míry energetická koncepce respektuje preference nakládání s odpady podle evropských směrnic, kde je spalování na chvostu hierarchie.

„Úředníci ministerstva neměli jinou možnost, než požadovat další varianty koncepce,” komentoval vyjádření MŽP Jan Nezhyba ze sdružení Arnika. „Kubovy plány by pod heslem Vytěžit a spálit rok co rok zamořovaly životní prostředí toxickými látkami a exhalacemi. Sečteme-li všechna negativa, jasně se ukáže, že výroba energie ve spalovnách odpadů není efektivní řešení ani pro vytápění, ani pro nakládání s odpady."

Bez ohledu na probíhající zákonný proces i vládní krizi, ale Kuba neváhá ještě na poslední chvíli posvětit kšefty spalovnářů a těžařů a získat před volbami podporu špinavé a bohaté části průmyslu. Na první prázdninové zasedání vlády posílá nenápadný, ale výbušný materiál s názvem „informace”. V úkolové části Kuba požaduje prosadit zákon na podporu spalování domácích odpadků nebo najít cesty, jak zrychlit povolování velkých energetických staveb na úkor obyvatel dotčených krajů a obcí. Kolegové ve vládě mu už jednou podobný záměr, který svérázným způsobem naplňuje energetickou koncepci dávno před schválením, oprávněně hodili na hlavu. Ať už bude na jejich místech tentokrát sedět kdokoli, musí být natolik příčetný, aby Kubův návrh zamítl.Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla