Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Týden po neúspěšném pokusu oživit krachující systém emisního obchodování se v Dublinu jednalo o nové podobě evropské energetické a klimatické politiky po roce 2020. Debata se naplno rozbíhá po zveřejnění tzv. Zelené knihy dne 27. března tohoto roku. Ministři životního prostředí a průmyslu členských států EU v Irsku probírali hlavně otázku, zda mají být podobně jako v současném klimaticko-energetickém balíčku i pro období po roce 2020 stanoveny tři různé cíle – pro energetickou efektivitu, skleníkové plyny a obnovitelné zdroje. Bezprostředně po summitu ale oznámila podporu pro zachování tří dílčích cílů jen francouzská ministryně životního prostředí Delphine Batho.

Platný rámec v podobě trojice závazků vede k dosažení specifických, ale navzájem se podporujících cílů, a měl by proto zůstat. Kritika, že se jednotlivé cíle „kanibalizují“, je nesprávná. Plné využití obrovského potenciálu v energetické efektivitě vyžaduje překonání nejrůznějších netržních překážek. Další rozvoj obnovitelných zdrojů je potřeba posílit, aby dotáhly náskok po desítky let bohatě dotovaných fosilních a jaderných zdrojů. Snížení emisí skleníkových plynů se zase neobejde bez úplného zahrnutí externích nákladů spalování fosilních paliv do cen. Problémem současné trojice cílů pro rok 2020 je, že byly postaveny na předpokladech a projekcích, které se zásadně rozcházejí s realitou, a jejich implementace nebyla dostatečně koordinována. Rozvoj obnovitelných zdrojů tak stagnuje, cíl pro energetickou efektivitu se asi nepodaří splnit a cena uhlíku na trhu s povolenkami klesla hluboko pod motivační hranici. Diskuse o budoucí podobě evropské klimatické politiky je tedy rovněž příležitostí k zhodnocení dosavadní úpravy a nápravě největších chyb.

Klíčovým úkolem nového balíčku bude srazit neustále rostoucí závislost Evropy na dovozu paliv a Zelená kniha správně zdůrazňuje důležitost domácích zdrojů energie. Ovšem poněkud přehlíží, že jediným významným a dlouhodobým domácím zdrojem jsou energetické úspory a obnovitelné zdroje. Kromě posílení energetické nezávislosti je třeba vzít v úvahu potenciál čisté energetiky pro tvorbu pracovních míst a růst ekonomiky. Odvětví obnovitelných zdrojů energie zaměstnávalo v Evropě přes milion lidí v roce 2010, do konce tohoto desetiletí může dávat práci až 2,8 milionům lidí a do roku 2030 pak 3,4 milionům lidí. Na výrobu jediné větrné turbíny je potřeba stejné množství oceli jako na téměř pět set osobních aut.  Dohoda na smysluplné energetické a klimatické politice po roce 2020 tak může přispět i k překonání trvajících ekonomických problémů.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla