Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Pochybnosti o ambiciózním záměru na dva nové bloky v jaderné elektrárně Temelín přiznávají už i jeho spoluautoři: „Stavět jadernou elektrárnu a spoléhat se přitom jen na cenu z trhu je v podstatě nemožné. Proto je pro nás stabilizační prvek důležitý,“ uvedl pro Mladou frontu DNES Pavel Cyrani, ředitel strategie ČEZ (1). A podle náměstka ministra průmyslu Ing. Pavla Šolce se již připravuje garanční mechanismus pro elektřinu z nových reaktorů. MPO tak začíná pracovat na dílčím opatření z Aktualizované státní energetické koncepce, která nejen, že nebyla schválena vládou, její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí ještě ani nebylo zahájeno, ale dosud ani nebyly spočítány její ekonomické náklady.

Tvorba strategických koncepcí státu, jíž energetická politika bezesporu je, má svá zákonem daná pravidla a postupy. Je nepřípustné, aby předepsaná procedura byla redukována na pouhou formalitu bez obsahu. Rozhodnutí o jednotlivých návrzích z energetické koncepce nelze přijímat „salámovou metodou“, bez znalosti a vyhodnocení ekonomických a environmentálních dopadů koncepce jako celku. Tedy, pokud jde o peníze, jedno víme jistě: náklady na stavbu jaderných elektráren jsou na rozdíl od obnovitelných zdrojů rok od roku vyšší.

Účet za Temelín by podle propočtů ekonomů z Candole Partners české spotřebitele stál téměř 17 miliard korun ročně. Kvůli příspěvku na nové reaktory ČEZ si rodina s průměrnou roční spotřebou elektřiny ročně připlatí o tisíc korun navíc. A to jen proto, abychom zůstali na špici v objemu exportované elektřiny. Na úkor našeho životního prostředí i peněženek. Vláda by neměla na požadavek ČEZu přistoupit. Navíc nejdřív musí MPO zveřejnit slibovanou ekonomickou analýzu návrhu energetické koncepce a Chalupovo ministerstvo jej podrobit procesu posouzení vlivů na životní prostředí podle platných zákonů.

 

(1) Kolem roku 2024 máme dojít s Czech Coalem k výhybce, Mladá fronta DNES, 11. 2. 2013

Více informací: http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2013&php=tz130211.php

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla