Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Na první pohled připravilo ministerstvo průmyslu energetickou koncepci, která je lepší než všechny předchozí pokusy. Už na druhý pohled ale nemůžeme přehlédnout, že navzdory kvalitnějšímu zpracování a umírněným formulacím opět míří ke známému cíli: zajistit dobré výsledky průmyslu fosilních paliv a jaderného štěpení.

Nejsledovanějším tématem české energetiky v posledních letech je otázka územních limitů těžby hnědého uhlí. Autoři koncepce tentokrát nenavrhují jejich prolomení a následující bourání obcí a dokonce naznačují nutnost efektivního využívání hnědého uhlí. Ale energetická koncepce bude projednávána společně se surovinovou, kterou připravuje rovněž ministerstvo průmyslu. Surovinová koncepce ovšem vytěžení uhlí za limity požaduje s tím, že například institut vyvlastnění navrhuje „nově, moderně a vyváženě řešit.“ Současné schválení energetické a surovinové koncepce v předkládaném znění by znamenalo nepříznivou zprávu o uvažování úředníků MPO a ministrů, kteří nedávno předložili návrh na zrušení vyvlastňovacích paragrafů a hned vzápětí se jej pokoušejí zpochybnit.

Ministerstvo průmyslu trvale preferuje jádro, proto nepřekvapí, že i energetická koncepce počítá s jeho rozvojem. Zpracovatel si ovšem uvědomuje, že za současných ekonomických podmínek není výstavba nových reaktorů reálná. Navrhuje proto garanci výkupní ceny pro jadernou elektřinu, včetně diplomatického prosazení změny předpisů EU, která by ji umožnila (v současné době by takové zvýhodnění bylo v rozporu s pravidly vnitřního trhu s elektřinou). Jaderné reaktory, které trvale zdražují (například reaktor EPR je dnes v Británii nabízen za 9 miliard eur – trojnásobek smluvní ceny z roku 2004), tak mají být dotovány namísto obnovitelných zdrojů, u nichž cena vyráběné elektřiny dlouhodobě klesá a přibližuje je plné konkurenceschopnosti. Princip minimálních výkupních cen navrhuje MPO pro nové obnovitelné zdroje zcela zrušit. Chyba v koncepčním uvažování.

Nejslabším bodem energetické koncepce zůstává absence konkrétního plánu na využití potenciálu energetické efektivnosti v budovách. Na obecné úrovni sice zmiňuje potřebu umožnit čerpání evropských fondů a části výnosů z povolenek k tomuto účelu, ale podobnou možnost navrhuje i v dalších oblastech. Kdyby záleželo na energetické koncepci, tak největší šance k úsporám energie (daleko převyšující možnosti Tykačova dolu pod Horním Jiřetínem) zůstane z velké části nevyužita.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla