Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Ministr Kocourek a jeho teplárenská komise složená ze zastánců zrušení limitů těžby uhlí betonují energetiku v závislosti na vysoké spotřebě fosilních paliv. Další a další kutání i za cenu bourání měst. Jak z kola ven? Modernizace budov zateplením nás může zbavit nechtěné závislosti na povrchových dolech nebo ruském plynu. Horní Jiřetín zůstane stát a rodiny mohou za teplo ušetřit 39 miliard korun ročně.

Moderní domy vyčistí vzduch

Zateplování domů nepřijde samo o sobě. Majitelé potřebují impuls, který je přesvědčí k rekonstrukcím. Nejsnadnější možností je pokračování vyzkoušeného – Zelené úsporám, která již zateplila tisíce českých domů. Proto Hnutí DUHA navrhuje založení Programu energetické nezávislosti, který by navázal na úspěšný program a pomohl modernizovat většinu domů v České republice.

Z výsledků analýz vychází, že pro smysluplné využití možností zateplování je třeba investovat kolem 11 miliard korun ročně. Pokud by chtěl Program energetické nezávislosti pokračovat po vzoru Zelené úsporám i v podpoře instalací biomasových kotlů nebo solárních kolektorů na ohřev teplé vody, bylo by třeba ještě dalších pět miliard korun ročně.

Je jasné, že miliardy nerostou na stromech. Přesto se nabízí jedinečný zdroj financí, který může vláda na zateplování využít. Od roku 2013 začne stát dostávat peníze z aukcí emisních povolenek. Velké průmyslové společnosti si budou část svých povolenek ke znečišťování nakupovat. Vláda by měla minimálně předepsaných 50 % výnosů vyhradit pro Státní fond životního prostředí, který je (mimo jiné) ke snižování emisí určen a má s příslušnými projekty zkušenosti.

Jde o neopakovatelnou příležitost, jak podstatně snížit českou závislost na fosilních palivech, nota bene relativně levně. Proto by vláda měla tyto prostředky – nebo přinejmenším velkou většinu z nich – přednostně investovat do Programu energetické nezávislosti. Sníží emise skleníkových plynů, srazí závislost na ruském plynu i účty, jež domácnosti platí za energii.
ohřev teplé vody, bylo třeba ještě dalších pět miliard korun ročně.

Je jasné, že miliardy nerostou na stromech. Přesto se nabízí jedinečný zdroj financí, který může vláda na zateplování využít. Od roku 2013 začne stát dostávat peníze z aukcí emisních povolenek. Velké průmyslové společnosti si budou část svých povolenek ke znečišťování nakupovat. Vláda by měla minimálně předepsaných 50 % výnosů vyhradit pro Státní fond životního prostředí, který je (mimo jiné) ke snižování emisí určen a má s příslušnými projekty zkušenosti.

Jde o patrně neopakovatelnou příležitost, jak podstatně snížit českou závislost na fosilních palivech, nota bene relativně levně. Proto by vláda měla tyto prostředky – nebo přinejmenším velkou většinu z nich – přednostně investovat do Programu energetické nezávislosti. Sníží emise skleníkových plynů, srazí závislost na ruském plynu i účty, jež domácnosti platí za energii.

Nezávislost na fosilních palivech

Výsledky nové studie zpracované pro Hnutí DUHA renomovanou konzultační společností PORSENNA o.p.s ukazují, že pokud vláda pomůže se zateplením většiny domů v České republice a umožní pokračování úspěšného a populárního programu Zelená úsporám, tuzemské domácnosti za teplo už za několik let ušetří 11 miliard korun ročně a výhledově až 39 miliard korun.

Stejná studie také podrobně propočítala další přínosy využití rozumného zateplování budov. Česká republika by mohla ušetřit bezmála dvakrát více paliva, než kolik získá, pokud by vláda souhlasila s kontroverzním rozšiřováním uhelných dolů na Mostecku a prolomila územní ekologické limity těžby, jež chrání Horní Jiřetín a Litvínov. Zateplováním lze totiž o polovinu snížit spotřebu v těch domech, které jsou vytápěny uhlím. Aktuální propočty pak podporují tři roky staré výsledky takzvané Pačesovy komise. Studie pro vládní komisi zmapovaly, že součet potenciálů zvyšování energetické efektivity v domech – zejména zateplováním – a výroby tepla z obnovitelných zdrojů (biomasa, solární kolektory na ohřev vody nebo geotermální teplo) činí více než 300 petajoulů. Může tedy pohodlně nahradit dnešní spotřebu tepla v domech (220 PJ).

Argument kritiků, že zateplování nebude z roku na rok neobstojí. I v případě, že by se vláda rozhodla vyhnat obyvatele Horního Jiřetína ze svých domovů, nebude uhlí dostupné před rokem 2023. Do té doby může být velká část domů opatřena kvalitním zateplením, novými těsnícími okny s izolačními skly, či minimálně lepším topením s kotli na biomasu nebo solárními kolektory. Nové budovy a domy pak budou vznikat v pasivním a po roce 2020 dokonce téměř v nulovém standardu. Vytápět je tedy nebude nutné téměř vůbec. Na přechodné období je navíc k dispozici uhlí z dolu Vršany. Kdo tedy bude severočeské uhlí za deset let potřebovat? Rodiny rozhodně ne.

Martin Sedlák, energetický analytik Hnutí DUHA

Foto: Calla, sxc.hu

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla