Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Energetická politika

Současné klimatické ambice EU nejsou dostatečné pro dosažení závazků plynoucích z Pařížské dohody a Evropská komise proto navrhla do roku 2030 nový cíl snížení emisí až o 50–55 % oproti roku 1990. Klimaticko-energetické plány připravené členskými státy pro období 2021–2030 však k jeho dosažení ve stávající podobě nebudou stačit, jak ukazuje analýza CAN Europe. Mezi země, které své klimatické cíle oproti původním návrhům zvýšily, patří Slovensko, Španělsko nebo Slovinsko. Dánsko jde v tomto směru ještě dál a stanovilo si do roku 2030 nejvyšší snížení emisí skleníkových plynů ze všech členských států EU – o 70 %.

Při sledování pouze českých médií by se mohlo zdát, že Evropská zelená dohoda je odepsaná, budoucnost evropské ekonomiky leží v jádru, uhlí a spalovacích motorech a dosažení klimatické neutrality do roku 2050 už nikdo nevěří. Realita je ale zcela odlišná. Napříč Evropskou unií se stále častěji a hlasitěji ozývají hlasy pro zachování zelených cílů a naopak jejich využití pro cestu ze současné ekonomické krize způsobené pandemií COVID-19.

Z České republiky se v roce 2019 vyvezlo o 13 TWh více elektřiny, než se dovezlo. Ukazuje to aktuálně zveřejněná Zpráva o provozu elektrizační soustavy Energetického regulačního úřadu. Přebytek přitom odpovídá třetině výroby uhelných elektráren a je ještě o 3 TWh vyšší, než vyrobí zastaralé a plýtvavé uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice dohromady.

V pondělí 13. ledna 2020 schválila vláda finální podobu energeticko-klimatického plánu České republiky. Proces přípravy mělo na starosti Ministerstvo průmyslu a s jeho tvorbou začalo v r. 2018. Plán má do roku 2030 naplnit evropské klimaticko-energetické cíle týkající se množství vypouštěných emisí skleníkových plynů, rozvoje obnovitelných zdrojů nebo zvyšování energetické účinnosti. Plány jednotlivých členských zemí bude nyní posuzovat Evropská komise a čeká se zejména na to, zda se na druhý pokus podaří dosáhnout cíle 32% podílu obnovitelných zdrojů na celkové evropské spotřebě energie.

Přestože si Ministerstvo průmyslu na poslední chvíli dohodlo s Evropskou komisí měsíční odklad (a stejně jako loni posílá plán do Bruselu s měsíčním zpožděním), je již prakticky jasné, co bude národní strategie obsahovat. Zásadní změny na poslední chvíli se neočekávají.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla